- Strømmarkedet står overfor store utfordringer i årene som kommer og våre medlemmer sitter på mange av løsningene. Vi ser et økende behov for å utvide vårt arbeid med energieffektivisering til å omfatte andre spennende og relevante fagområder som solceller, forbrukerfleksibilitet, stasjonære batterier, smarthus og elbillading, sier Andreas Strømsheim-Aamodt, sekretær for satsningen, ifølge nettsiden til NHO Elektro.

- Dette forumet vil gi våre medlemmer en unik mulighet til å bygge kompetanse og nettverk innen disse feltene, sier han.

Forumet er designet for å gi medlemmene økt kunnskap og motivasjon til å engasjere seg i nye forretningsområder. Det vil også tilby en rekke aktiviteter og arrangementer, inkludert fire seminarer i løpet av 2024. Det første seminaret finner sted på Kongsberg Agenda den 20. juni, og vil handle om solceller og batteriteknologi.

Les hva som skjer på Kongsberg Agenda 20. juni.

- Lanseringsseminaret vil være en flott arena for medlemmene til å utforske forretningsmulighetene innen energismarte løsninger, sier Strømsheim-Aamodt.

- Vi ser frem til å samle bransjen og diskutere hvordan vi sammen kan løse de store energiutfordringene.

Forumet vil bestå av en styringsgruppe, en referansegruppe og et sekretariat som skal sikre at de prioriterte fagområdene og aktivitetene blir ivaretatt. Medlemmene vil få tilgang til alle arrangementer, produkter og tjenester som utarbeides i interessegruppen.

Med denne satsningen styrker NHO Elektro sin posisjon som en ledende aktør innen fremtidens energiløsninger, og gir sine medlemmer de verktøyene de trenger for å lykkes i en stadig mer bærekraftig og teknologisk avansert bransje.