Prisen gis til et driftsteam som inspirerer andre og utmerker seg gjennom sitt arbeid med å redusere miljøbelastningen gjennom driften av bygg.

Å bedre miljøprestasjonene gjennom driften av et bygg, er en viktig oppgave for et driftsteam.

Grønn Byggallianse støtter dette viktige arbeidet, og kårer i 2022 Årets grønne driftsteam for tiende gang.

For å kvalifisere til denne prisen, må teamet være ansvarlig for drift i en av medlemsbedriftene i Grønn Byggallianse.

Prisen blir delt ut under ”Årets grønne driftskonferanse” høsten 2022.

Du kan nominere et team her!