Dette melder Geminor.

Med et totalvolum i 2021 på 1 731 066 tonn befester norske Geminor sin posisjon som et av Europas ledende selskaper innen håndtering av avfall til gjenvinning. Refuse-Derived Fuel (RDF) og Solid Recovered Fuel (SRF) står fortsatt for rundt to tredeler av det totale volumet for Geminor i Europa, som på grunn av Covid har falt marginalt med 3 prosent sammenlignet med 2020.

Når volumer til avfallsbrensel faller noe, kompenseres dette av andre fraksjoner: Håndteringen av avfallstrevirke vokser med 70 800 tonn til 382 727 tonn i 2021, og er den nest største fraksjonen for Geminor. Håndteringen og forsendelse av papp- og papiravfall (RCP) øker med hele 36 prosent til 88 000 tonn, mens satsingen på avfallsplast øker volumene fra 5 300 til 10 500 tonn. Håndteringen av såkalt farlig avfall stiger med nærmere 70 prosent, til 29 000 tonn i 2021.

Norge er det største markedet for Geminor med rundt 720 000 tonn avfall totalt, opp fra 688 000 tonn i 2020. I Norge øker håndteringen av RDF/SRF med over 60 000 tonn, mens håndteringen av papir til gjenvinning er opp med 14 000 tonn.

Økning i materialgjenvinning

Samtidig øker håndtering av avfall for materialgjenvinning under fjoråret: I 2020 sendte Geminor 166 200 tonn avfall som råstoff til materialgjenvinning, et volum som økte til 230 000 tonn i 2021. Oppgangen er på over 38 prosent.

Adm.dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad. Foto: Geminor

- Materialgjenvinning av avfallstrevirke utgjør fortsatt den største fraksjonen, med 104 000 tonn totalt i 2021. Men under fjoråret vokste også papp- og papiravfall (RCP), som nå er nesten like omfattende som trevirke for Geminor. Samtidig fortsetter satsingen på avfallsplast til kjemisk resirkulering, blant annet i form av prosjekter med vår partner Quantafuel, sier adm.dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

- Alt tatt i betraktning er vi godt fornøyde med totalvolumene i 2021, og ikke minst med å innfri målet om mer enn 200 000 tonn til materialgjenvinning innen 2022, sier Vikingstad.

Turbulent marked

Geminor er stasjonert i ni land i Europa, og følger utviklingen i enkeltmarkedene tett. Også 2021 ble et turbulent år for avfallsbransjen i Europa, sier Vikingstad.

- Covid-året 2021 har vært nok et utfordrende år for den europeiske avfallsbransjen både med tanke på volumer, logistikk, transport og varierende markedsmekanismer. Spesielt håndteringen av RDF har vært unormal dette året, med lavere mengder i omløp grunnet mindre eksport fra land som Storbritannia og Finland. Samtidig har andre land hatt vekst – så som Polen, Danmark og Italia, noe som har bidratt til å skape mer balanse i regnskapet.

- At stadig flere land kan levere råstoff til material- eller energigjenvinning er med på å redde den totale forsyningen i Europa i 2021, sier adm.dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.