Dette melder Norsk Treteknisk Institutt.

Vinneren av Årets trebyggeri 2023 er et gjennomført innovativt prosjekt i valg av tekniske løsninger i kombinasjon med spennende arkitektur. Prosjektet bruker tre i stor grad, men i godt samspill med andre materialer. Prosjektet har også vist seg økonomisk konkurransedyktig og er prosjektert og bygget på rekordtid. 

Prisen ble delt ut på Byggegallaen 13. mars, og de tre flotte trebyggene Svalbard Folkehøgskole, Lumber Bygg 4 og «Flishuset» Ørje Brug skole var nominert.

Les mer om de nominerte prosjektene her. 

– Som alltid må juryen vurdere mange aspekter for å velge ut de tre nominerte kandidatene, og nominasjonene viser at det er et stort spekter av bygg som kan vurderes til denne prisen. Alle de tre nominerte prosjektene kunne vært vinnere av prisen og viser bredden i trebyggeriet på en veldig fin måte, forteller daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus.

Vinneren av Årets trebyggeri 2023 vant prisen for:

  • Innovativ og spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Bærekraft, ressurseffektivitet og sirkularitet
  • Bidrag til kompetanseutvikling hos involverte aktører 

Lumber Bygg 4

Lumber Bygg 4 er et nærings- og kontorbygg i Kristiansand. Bygget har seks etasjer – en inntrukken førsteetasje utgjør næringsetasjen med fem kontoretasjer over. Lumber-tomten har historisk tilknytning til treindustrien gjennom tømmerdrift og produksjon av kryssfiner.  

Bygget er en trekonstruksjon med søyler og bjelker i limtre. Dekkene er en samvirkekonstruksjon av massivtre og betong som gir effektive etasjeskiller som kan spenne langt, samtidig som det håndterer brann og akustikk. Hjørnesøylene i førsteetasjen er skrå for å tilpasse for vannledninger og legge til rette for en bedre kjøreadkomst rundt bygget.  

Mellom tredje og fjerde etasje har atriumet en interntrapp med bærende vanger i massivtre. Øvre del av trappen ligger an mot en limtrebjelke og nedre del henger i stag. Dette forhindrer forplantning av vibrasjoner og gir et svevende uttrykk da den ikke berører gulvet.  

Det er i prosjektet lagt vekt på en sirkulær og bærekraftig materialbruk, en stor fleksibilitet i planløsninger, og materialvalg er gjort med tanke på ombrukbarhet. Prefabrikkerte bygningselementer i limtre og massivtre bidro til en effektiv byggeplass som ble ren og stille med mindre støv og støy sammenlignet med tradisjonelle byggeplasser. 

Fasadeelementene består av grønnmalt brannimpregnert trepanel montert på buede lekter, som gir et levende skyggespill i fasaden. Over hvert element er det et rett vannbrett som kaster en buet skygge på panelet. Malingen vil forvitre over tid og etterlate en ferdig grånet trefasade hvor vannbrettet også vil bidra til å gi forvitringen en buet form. 

Det er lagt opp til en så utstrakt bruk av eksponert trevirke i interiøret som mulig. Alle bærende konstruksjoner er eksponert og yttervegger er kledd med hvitpigmentert granpanel.