Dette melder Svalun AS

Om et par år vil de 22 leilighetene fordelt på fem bygg være innflytningsklare på Setra Vei i Holmenkollåsen. Leilighetene ligger tett på naturen samtidig som de vil få en vid utsikt over Oslo og Oslofjorden. Leilighetene varierer fra 105 kvadratmeter og helt opp til 250 kvadratmeter. Det vil være flere ulike fellesområder som beboerne kan benytte, deriblant sykkelverksted, treningsrom, stor parkeringskjeller og golfsimulator. Byggingen har nylig fått byggetillatelse av Oslo Kommune og opp mot 60 prosent av leilighetene er allerede solgt.

Svalun AS er lokalisert i Hamar og tilbyr lokal, fornybar og miljøvennlig termisk energi til oppvarming, kjøling og tappevann. Svalun er spesialisert innen bergvarmeanlegg, hvor energien hentes ut fra energibrønner i fjell som er 300-400 meter dype og er nærmest en uendelig energikilde. Inne i brønnen monteres et rør med en væske som sirkulerer. Væsken varmes opp av fjellgrunnen og det hentes opp energi fra bakken. Man utnytter da i praksis solenergien som er lagret i fjellet. Energien fra brønnene tilføres anlegget, og varmepumpene løfter varmen til ønsket temperatur. Av den totale mengden energi som tilføres bygget hentes nærmere 2/3 fra bakken, mens 1/3 er elektrisitet fra forsyningsnettet, ifølge Svalun.

Mange fordeler med bergvarme

Bergvarme er lokal fornybar energi som bidrar til at strømnettet får en lavere belastning. På den måten kan en si at det er mer miljøvennlig enn strøm, mener Svalun AS. I tillegg har man mulighet for kjøling. Kostnadene med bergvarme er som hovedregel lavere enn tilsvarende strømkostnad, og gir en større forutsigbarhet for kundene.