Dette melder NVE.

NVE bruker magasinkapasiteten til å beregne energiinnholdet i vannmagasinene som brukes til kraftproduksjon. Tallet oppdateres årlig. Siden oppdatering i 2021 har magasinkapasiteten økt med 0,1 TWh til 87,3 TWh.  

Endringene skyldes nye kraftverk eller oppgraderte kraftverk som utnytter eksisterende reguleringer. Videre er det utført noen korrigeringer i datagrunnlaget, som blant annet har ført til en liten nedgang i prisområde NO4 (Nord-Norge).

Fra og med 13. juni har Statnett endret grensen mellom prisområde NO3 (Midt-Norge) og NO5 (Vest-Norge). Magasinkapasiteten for NO3 og NO5 har også blitt oppdatert som følge av denne endringen.

Ny magasinkapasitet er tatt i bruk fra 13. juni 2022.

Les mer hos NVE, her!