Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 44.

– Den siste tiden har det vært varmere enn vanlig, og kraftforbruket har vært lavere enn i samme uke de siste ti årene. Samtidig har det vært mye nedbør i det sørlige Norge. Det er gode nyheter for magasinfyllingen og kraftsituasjonen denne vinteren, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

I forrige uke økte magasinfyllingen i det sørlige Norge med 3,4 prosentpoeng. Samlet sett har fyllingsgraden i vannmagasinene i dette området økt med 17,3 prosentpoeng de siste seks ukene. Det er sjelden vi har sett en så stor økning i fyllingsgraden i det sørlige Norge på denne tiden av året.

– Trenden med lav kraftproduksjon for årstiden fortsetter, og produksjonen ligger fortsatt på et lavere nivå enn noen gang tidligere de siste ti årene. Av denne allerede lave produksjonen var det aller meste kraft som ikke kan lagres over lang tid, sier Nordberg.

Samtidig var kraftproduksjonen høyere enn forbruket, og det førte til nettoeksport ut av det sørlige Norge.

Kraftprisene gikk ytterligere ned forrige uke. I det sørlige Norge var ukesprisen 76 øre/kWh, en nedgang på 30 prosent fra uken før. Det er over ett år siden prisene var på samme nivå. Prisfallet skyldes både mildvær, regn og høy vindkraftproduksjon.

NVE vil følge tapping av vannmagasiner tett

Når det blir kaldere, faller mer av nedbøren som snø og ikke regn. Mindre regn betyr mindre vann til magasinene, og kaldere vær gjør at kraftbehovet økes. Gjennom vinteren er det derfor naturlig at magasinfyllingen faller. Som vannkraftprodusent må man ta flere hensyn. Både at det skal være nok vann gjennom vinteren, men også at det må være plass til snøen som skal smelte gjennom våren og sommeren.

– Det er fortsatt meldt varmt vær i en periode framover, men etter hvert vil magasinene få mindre påfyll av vann fordi mer av nedbøren legger seg som snø. Selv om magasinfyllingen har gått kraftig opp i det sørlige Norge de siste ukene, blir det viktig å følge med på hvordan kraftprodusentene bruker vannet framover, sier Nordberg.

NVE er nå i dialog med kraftprodusentene og Statnett om hvordan vinterens rapportering av kraftproduksjon skal gjennomføres.

Kraftsituasjonen framover

Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid.