Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 38.

– Lav vindkraftproduksjon er en del av forklaringen på de økte prisene – ikke bare i Norge, men også i Sverige og på kontinentet. Selv om vindkraftproduksjonen falt, gikk totalproduksjonen opp, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Kraftprisene økte i det sørlige Norge, mens de gikk ned i Midt- og Nord-Norge.

– Økt forbruk har også bidratt til økte priser i Norge, sier Nordberg.

Også denne uken har det vært nettoimport av kraft. Vi har nå hatt fjerde uke på rad med nettoimport av kraft til både det sørlige Norge og Norge som helhet. Til tross for nok en tørr uke og høyere forbruk, har magasinfyllingen kun gått litt ned, sier Nordberg.

Liten nedgang i magasinfyllingen

Midt-Norge fikk noe nedbør, men for landet totalt sett var forrige uke en tørr uke.

– Det har vært tørt for årstiden, og fyllingsgraden gikk litt ned i hele landet bortsett fra på Østlandet, som fikk en liten økning, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i det sørlige Norge gikk opp

Kraftproduksjonen i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk opp til 543 GWh i uke 38. Det er fortsatt svært lav produksjon for årstiden.

– Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen hadde en liten økning fra 25 GWh til 39 GWh. Vi går nå inn i en periode der vi forventer at det blir noe mer vannkraftproduksjon fremover, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen fremover

Det kan fortsatt komme mer nedbør. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i det sørlige Norge kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også fremover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.