Ambisjonen er at felleskapet kan bringe ytterligere innovasjon til nytte for hele bransjen, melder LINK Arkitektur.

Livsløpsanalyser (LCA) øker raskt i etterspørsel ettersom det stadig oftere stilles krav til systematisk kartlegging av byggeprosjekters miljøbelastning gjennom hele livsløpet. LINK Arkitektur har brukt det siste året på å utvikle en LCA-app som genererer livsløpsanalyser i tidligfase. Sist uke ble LCA-appen gjort tilgjengelig som open source. Ambisjonen er å invitere bransjens utviklere til å bidra med kunnskap for å videreutvikle verktøyet og forbedre integrasjonen med det nye danske LCABYG-verktøyet og den norske versjonen LCABYG-NOR*.

- Ved å ligge i front på digital utvikling kan vi sikre at vi skaper bærekraftig arkitektur gjennom hele prosessen. Vi håper at ved å gjøre appen åpen for omverden, kan oppmuntre til større samarbeid og innovasjon innen bærekraftig arkitektur. Vi har lagt ned mye arbeid i utvikling av LCA-appen, men den skal stadig utvikles og forbedres. Vi er spente på å se hva samarbeidspartnere og øvrige aktører i bransjen kan bidra med for å forbedre teknologien. Sammen kan bransjen gå foran for å skape en mer bærekraftig fremtid for samfunnet, forklarer Jan Buthke, digital innovation lead i LINK Arkitektur.

Integrerte LCA-analyser

Hovedprinsippet i LCA-analysen er at man evaluerer klimagassutslipp gjennom hele livsløpet for et bygg. For å modellere fremtidige utslipp fra drift og vedlikehold er det nødvendig å evaluere ulike scenarier. En utfordring har vært at beregningene så langt ikke har vært koblet til arkitektens eller ingeniørens 3D-modeller og at LCA-prosessen ikke har vært en integrert del av arbeidsflyten. Samtidig har det vært en utfordring at modellene ikke inneholder god nok informasjon til å gjennomføre fullgode beregninger i tidlig fase.

Den nyutviklede LCA-appen til LINK, «Guesstimator LCA», forbinder en 3D-modell / BIM-modell med en LCA-plattform og skaper dermed et aktivt link mellom utviklings- og prosjekteringsprosessen og LCA-analysen. Dermed kan man alltid holde øye med klimagassutslippet og målrette arbeidet med å redusere utslippet allerede i tidlig fase. Appen kan hjelpe arkitekter og ingeniører med å ta veldokumenterte beslutninger om miljøpåvirkningen av byggematerialer og byggeprosesser. Formålet er å generere livsløpsanalyser i tidligfase som kan bidra til å sikre mer bærekraftige bygg.

Videreutvikles på AEC Hackaton

AEC Hackaton (Architecture, Engineering, Construction) samler alle som designer, bygger og vedlikeholder det bygde miljø for å samarbeide om banebrytende teknologier. Under årets AEC Hackaton i København tidligere i mars bestemte LINK seg for å gjøre LCA-appen tilgjengelig som open source og oppfordret andre utviklere til å bidra til å forbedre integrasjonen med den nye LCABYG. Det ble dannet et team av "hackere" for å koble appen til den danske applikasjonen LCABYG ved å bruke deres Web API. I tillegg ble nye visualiseringskart introdusert samt forbedret geometri fra Speckle.

LINK Arkitektur inviterer nå alle som er interessert i prosjektet til en felles arena for videre utvikling. Ambisjonen er at felleskapet kan bringe ytterligere innovasjon til nytte for hele bransjen.

Påmelding til første webmøte 30. mars kl. 15.30 -16.00.

*) LCABYG ble lansert av BUILD i 2015, som er Institutt for bygg, by og miljø ved Aalborg Universitet. Verktøyet ble laget for den danske byggenæringen. En norsk versjon, LCABYG-NOR, ble senere utviklet og gjort tilgjengelig gratis i mars 2023. LCABYG-NOR kan brukes til å evaluere miljøprestasjonen gjennom hele livssyklusen til både nye og eksisterende bygninger, og er tilpasset norske standarder, som NS 3451 (bygningsdelstabellen) og NS 3720 (Metode for klimagassberegninger for bygninger).