Dette melder Novap.

Perfluorerte stoffer (PFAS) er en stor gruppe menneskeskapte kjemiske forbindelser. Norge er ett av fem land som jobber med et forslag for å begrense bruken av PFAS.

- Hovedbekymringen rundt PFAS handler om at de er svært lite nedbrytbare, sa Audun Heggelund i Miljødirektoratet på seminaret "Dette bør du vite om fremtidens kuldemedier", som NOVAP arrangerte i samarbeid med Miljødirektoratet og VKE.

- Derfor forblir PFAS i miljøet svært lenge hvis de først slippes ut, og kan forurense grunnvann, drikkevann, dyr, planter – og mennesker, hvor de kan gi ulike helseskader. Kommende restriksjoner i bruk av PFAS er relevant for f-gasser. Noen f-gasser er PFASer ut fra definisjonen, sa Heggelund. Det gjelder blant annet:

  • HFO-1234yf
  • R134a

Kan brytes ned til miljøskadelig forbindelse

En del PFAS-er brytes ned til stoffet trifluoreddiksyre (TFA), som også er en PFAS. TFA er blant annet funnet i forhøyede nivåer i nedbør og drikkevann.

  • HFO -1234yf degraderer 100 % til TFA
  • HFO -1234ze vil degradere til 10 % TFA
  • HFK -134 kan brytes ned til opp mot 20 % TFA

Forslag klart til sommeren

Hvordan bruken skal begrenses er på langt nær bestemt. Først skal Norge og de andre landene lage et restriksjonsforslag som etter planen skal overleveres EU-kommisjonen i juli i år.

- Så kommer en offentlig høring i seks måneder. Da er det kjempeviktig at industri og andre interessenter kommer med innspill. Her har dere muligheten til å bli hørt, sa Heggelund. Endelige restriksjoner vil ikke tre i kraft før årsskiftet 2024-2025. 

 

Her kan du se seminaret i opptak.