Dette melder Statnett.

Årsaken til den høye produksjonen er mye nedbør over året. I et normalår er den norske produksjonskapasiteten beregnet av NVE til om lag 151 TWh, og vanligvis er faktisk produksjon godt under dette. I perioden 2010-2019 var den gjennomsnittlige produksjonen i overkant av 140 TWh.

- 2020 var et spesielt år, også værmessig. Fulle magasiner har ført til et høyt produksjonsnivå og stort overskudd av kraft. Dette har også gitt lave strømpriser, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for system og marked i Statnett.

Det norske forbruket var i 2020 på 132,9 TWh. Dette er omtrent på nivå med de siste 5 årene.