Dette melder NVE. 

Det siste året har energidiskusjonene vært preget av tempo, strømpriser, klimamål og viktige hensyn som må̊ tas. I løpet av to dager skal både olje- og energiministeren, kraftbransjen, miljøorganisasjoner, forskere og eksperter belyse ulike temaer fra sitt ståsted.

En ny langsiktig kraftmarkedsanalyse

Torsdag 19.oktober legger NVE  fram den nye langsiktige kraftmarkedsanalysen. Her vil de si mer om hvordan kraftsystemet i Norge og Europa utvikler seg fram mot 2040, basert på de fundamentale langsiktige driverne de ser i dag.

Program og påmelding her!