Dette melder Vestforbrænding. 

Steen Neuchs Vedel er direktør i Vestforbrænding, som skal produsere og levere fjernvarmen til både nye og eksisterende kunder. Han skjuler ikke sin entusiasme over at Vestforbrænding, kommuner og entreprenør har nådd dette stadiet hvor man nå kan starte arbeidet.

- Forut for dette øyeblikket har alle parter jobbet intenst med planlegging, beregninger og avdekking av muligheter for bruk av supplerende varmekilder og ny fjernvarmeteknologi. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke Vestforbrændings mange ledere og ansatte for en dedikert innsats. Som i alle svært store anleggsprosjekter, har vi også møtt utfordringer på veien, og flere vil sikkert komme, men nå har vi endelig nådd den milepælen som vi har sett i horisonten i mange måneder, sier Steen Neuchs Vedel.

- Jeg vil også takke Vestforbrændings eierkommuner og kommunene som skal tilknyttes Vestforbrændings fjernvarmenett, for et virkelig godt samarbeid og dialog – fra kommunenes varmeplanleggere til ordførerne. Også M.J. Eriksson skal ha en stor takk for sin konstruktive tilnærming til samarbeidet, sier han.

Herlev kommune er et naturlig sted å begynne den nye utbyggingen av fjernvarmen. Herlev sykehus ble i 1972 Vestforbrændings første fjernvarmekunde. Siden den gang har flere leilighetsbygg og kommunale bygninger blitt koblet til fjernvarmenettet, slik at omtrent halvparten av kvadratmeterne i Herlev i dag blir oppvarmet med fjernvarme.

Herlev kommunes ordfører Thomas Gyldal Petersen er glad for at man nå når ut til villaområdene med 37 km fjernvarmerør i de kommende årene. Det er både bra for privatøkonomien og klimamålene.

I Herlev kommune er det omtrent 4 000 olje- og naturgasskunder som ser frem til å kunne kobles til fjernvarmen. Da energikrisen brøt ut i 2022, presset de skyhøye naturgassprisene husholdningenes økonomi til det ytterste, noe som satte fart i planleggingen av utrulling av fjernvarme, sier Thomas Gyldal Petersen og legger til:

- I tillegg til å sikre borgerne en billigere varmeforsyning, er utrullingen av fjernvarme også en avgjørende faktor for realiseringen av vår klimahandlingsplan. Med kollektive varmeløsninger som fjernvarme kan man utnytte energien langt mer effektivt enn ved individuelle varmeløsninger. Vestforbrændings arbeid med å utvide fjernvarmenettet til opptil 39 000 husstander er derfor et betydelig bidrag til den grønne omstillingen i de enkelte kommunene og i Danmark.

Det er entreprenørselskapet M.J. Eriksson som skal utføre de fysiske og praktiske oppgavene i forbindelse med denne delen av fjernvarmeutvidelsen. Selskapet har stor erfaring med store anleggsoppgaver – også fjernvarme.

Vi er stolte av den store tilliten Vestforbrænding har vist oss, og vi ser frem til å vise at vi er oppgaven voksen. M.J. Eriksson tar ansvar for prosjektet helt fra den komplekse planleggingen og dialogen med fjernvarmekunden, til grave- og rørleggingsarbeidet. Det første spadestikket er begynnelsen på vår del av arbeidet i dette store fellesprosjektet, og vi ser frem til samarbeidet og til å være en del av Danmarks største fjernvarmeprosjekt, sier M.J. Erikssons direktør, Stig Munch-Jensen.