– Særlig næringsbygg peker seg ut med et potensial for effektivisering på omtrent 9 TWh. Tilsvarende tall for småhus er cirka 3 TWh og for boligblokker er det mindre enn 1 TWh, sier direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen, Inga Nordberg, i en melding fra NVE.

 

– De billigste tiltakene er energi- oppfølging, natt- og helgesenking av temperatur, etterisolering av vegger og kaldloft, styringssystem for belysning, energieffektivt belysningsutstyr og tiltak på ventilasjon, sier Nordberg.

Vi har sett på ulike effektiviseringstiltak med tilhørende investeringskostnader, og hvor mye effektivisering hvert av tiltakene kan utløse. Kostnadene og besparelsene er omregnet til kr/kWh over tiltakets levetid. Det er variasjon i forbruksgruppenes vilje og evne til å gjennomføre tiltak, og dette er delvis gjenspeilet gjennom bruk av ulike internrenter i utregningene.

 


– Særlig næringsbygg peker seg ut et med potensial for effektivisering på omtrent 9 TWh, sier direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen, Inga Nordberg. Foto: NVE

 

Tiltakskostnadene er beregnet i LCOE (levelized cost of energy) for 13 ulike effektiviseringstiltak i 13 ulike bygningskategorier. Kostnader er kartlagt for forbedring av eldre bygg med en energiytelse som tilsvarer energikravene fra perioden 1949–1987 til nyere bygningsstandard (TEK 17).

Mer detaljert om lønnsomt potensial for energieffektivisering i bygg, kan du lese her!