Dette melder selskapene i en pressemelding.

Kraftselskapet FosenKraft Energi AS på Ørlandet, og elektroentreprenøren Fjeldseth AS i Trondheim, har til sammen 200 år med erfaring bak seg, og nå satser de slagkraftig fremover på solcelleenergi i samarbeid med Getek AS, et annet trønderfirma som ligger langt framme innen solcelleteknologien.

FosenKraft Energi AS ved konsernsjef Arnt Solem (t.v.), og Fjeldseth AS ved administrerende direktør John Waatsveen (t.h.), går nå inn med tunge investeringer i solcelleselskapet Getek der Morten Gaustad (i midten) er daglig leder. – Nå er vi rigget for vekst, sier Gaustad, som har 35 års erfaring innen solcellemarkedet. Foto: Fosen Kraft AS

 

Selskapet i Malvik har over 30 års erfaring fra solcellebransjen. Selskapet har også utviklet hybride, autonome og mobile energiforsyningsløsninger som har gjort selskapet til en ledende leverandør av strømforsyningsanlegg til aktører som NVE, Norsk Polarinstitutt, Avinor, forsvaret, FN og politiet. Polarinstituttet har blant annet benyttet seg av selskapets spesialkompetanse på svært så avsidesliggende områder som Dronning Maud Land og Bouvetøya, mens NVE benytter de mobile energiløsningene til Getek når de skal måle rasfarenivået ved «Mannen» og andre «farlige» fjellområder.

Satser på bærekraftig energi 

Selskapene viser til at investeringene i Getek innebærer en konsolidering av unik kompetanse på tvers av fagområdene kraftproduksjon, installasjonsvirksomhet og fornybare energikilder.

– FosenKraft Energi har lenge ønsket å satse enda mer på bærekraftige produkter og tjenester. Næringslivet og det offentlige roper etter grønne løsninger, og da er satsing på solcelleenergi et helt naturlig valg for oss. Vi ønsker å øke vår kompetanse på løsninger både med solceller og frittstående hybride energiforsyninger til det raskt voksende markedet, blant annet innen blå sektor. Det er derfor naturlig for oss å investere i Getek, et selskap med svært solid erfaring på disse områdene, sier konsernsjef Arnt Solem som har stor tro på Getek og den spisskompetansen som de ansatte i selskapet besitter.

Heltrøndersk samarbeid 

Markedet til Getek er alt fra nybygg til oppgradering av eldre bygg. – Getek skal fortsatt satse både lokalt og nasjonalt, men vi håper selvsagt også på at vi nå får ekstra stor fart på solcelle-utbyggingen også her i Trøndelag, sier Solem.

FosenKraft samarbeider med Trondheims eldste installasjonsvirksomhet, Fjeldseth AS, om gjennomføringen av emisjonen som gir de nye eierne 40 prosent eierandel hver i selskapet, mens dagens eiere beholder 20 prosent eierskap. – Vi har samarbeidet med Fjeldseth på flere områder tidligere, og vi var ikke i tvil om at de ville være en perfekt fremtidig partner i vår videre miljøsatsing, sier konsernsjefen.

 

 

Et kvantesprang innen det grønne skiftet 

Administrerende direktør i Fjeldseth AS, John Waatsveen, ser på det nye trønderske samarbeidet som et skikkelig kvantesprang innen det grønne skiftet.
– Dette er også noe som stemmer godt med våre strategiske planer. Vi har lenge ønsket å være med på utviklingen innen solcelleenergi, og gjennom Getek og deres kompetanse får vi nå en skikkelig kickstart. I tillegg gjør samarbeidet med FosenKraft Energi og deres grønne profil at vi sammen blir en komplett leverandør innen solcelleenergi. I fellesskap kan vi levere både på pris, kompetanse, effektivitet og kvalitet, i tillegg til at vi kan skreddersy løsninger for kunder i svært ulike bransjer og under svært krevende forhold, sier Waatsveen.

Rigget for vekst 

– Gjennom den nye sammenslutningen får vi med oss to solide selskaper som vil øke tilgangen på både ressurser og nye prosjekter. Dette vil gjøre oss mye mer slagkraftige og konkurransedyktige, samt styrke oss betraktelig i forhold til å utvikle nye produkter og løsninger, sier daglig leder i Getek, Morten Gaustad.

– Vi er rett og slett rigget for økt vekst i solcellemarkedet, sier sjefen for Getek, som i disse dager gjennomfører et unikt pilotprosjekt for Den Norske Turistforening (DNT) langt inne på Hardangervidda. DNTs flaggskip, Rauhelleren, skal nemlig bli verdens mest miljøvennlige turisthytte. Hytta skal gå fra dieselfyring til ren solenergi, og Getek står for leveransen av hele den tekniske løsningen.