På Løren aktivitetspark og flerbrukshall bygger kommunen nå en pergola, hvor stål fra skutesiden til et oljeproduksjonsskip skal bære et gjennomskinnelig tak i kanalplast. Det sparer miljøet for over 90 prosent klimagassutslipp sammenlignet med nytt stål på markedet.

– Dette er spennende innovasjon. Jeg er veldig stolt over at Oslo kommune tar posisjonen som en ledende aktør for å redusere klimaavtrykk, og tør å utforske nye måter å bruke materialer på i egne byggeprosjekter, sier Anita Leirvik North (H), byråd for kultur og næring i Oslo, ifølge en pressemelding fra Oslobygg.

Pådriver for grønn omstilling

Oslobygg er nå i full gang med å reise den nye flerbrukshallen på Løren, hvor stålkonstruksjonen på taket er et pilotprosjekt som potensielt kan bidra til revolusjonerende kutt i CO2-utslipp på byggeplasser. Allerede denne høsten vil bygget, som skal ligge i en 6 000 kvadratmeter stor aktivitetspark, være tett. Og i løpet av våren 2025 vil aktivitetsparken med beplantning og apparater komme på plass.

– Vi kan glede oss til åpning og bedre anleggsdekning for barn og unge høsten 2025, men kan allerede nå la oss inspirere over den fremtidsrettede måten prosjektet bygges på, sier North.

–Det er ingen hemmelighet at mange bygg har et stort klimaavtrykk. Som kommunens eget bygg- og eiendomsforetak, har vi høye ambisjoner om å ta et ekstra ansvar og være en pådriver for grønn omstilling. Vi bruker byggeprosjektene våre til å teste ut nye løsninger. Det er innovasjon i praksis, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Gammelt skipsvrak blir miljøvennlig pergola

Pergolaen som nå bygges på taket av flerbrukshallen på Løren, har et tidligere liv som oljeproduksjonsskip. Curlew FPSO opererte i Nordsjøen i over 20 år før det ble pensjonert. Istedenfor å sende det utrangerte skipet til opphugging og omsmelting i en ressurskrevende resirkuleringsprosess, er stålet i dette tilfellet nøysomt skåret ut av skutesiden, renset og delt opp i riktig mål. Med bare små endringer, er det deretter sveiset sammen til et nytt, miljøvennlig liv som oppsirkulerte stålbjelker.

Oljeproduksjonsskipet Curlew FPSO opererte i Nordsjøen i over 20 år før det ble pensjonert. Foto: AF Gruppen/Worldcam

– Det er veldig spennende å være en del av denne utviklingen. Vi var først ute og tok de begynnende, små skrittene da vi banket ned en oppsirkulert spuntnål på Stovner bad for et år siden. Nå tar vi dette et steg videre ved å være først ute med å ta i bruk oppsirkulert maritimt stål som konstruksjonsstål i et aktivt byggeprosjekt, sier direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Bjelkene i pergolaen på Løren er utviklet av Nordic Circles og muliggjort av kommunale innovasjonsmidler, finansiert delvis av SmartOslo og delvis av Oslobygg.

Fra venstre: Eli Grimsby, Anita Leirvik North og John Jacobsen. Foto: Oslobygg

– For oss er Oslobygg KF en viktig samarbeidspartner. De trodde på oss, og har vært med å løfte de første oppsirkulerte stålproduktene i verden. Og det er et stort løft. For globalt står byggindustrien for 40 % av det globale CO2-utslippet. Takket være dem kan byggebransjen nå bestille norskproduserte, CE-merkede bærekonstruksjoner som kan redusere miljøutslipp fra byggindustrien så det virkelig monner, sier John Jacobsen, daglig leder i Nordic Circles.

Fremtidsrettet byggeprosjekt

I tillegg til å være et pilotprosjekt på oppsirkulert stål, skal Løren aktivitetspark og flerbrukshall ombruke betongelementer fra Stig skole på fasaden. Samtidig vurderer prosjektet gjenbruk av granitt i parkområdet. Flerbrukshallen skal bygges etter passivhusstandard og oppnå energikarakter A. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippet fra nybygget med 40 prosent sammenlignet med referansebygg.

Byggeplassen er fossilfri med stort innslag av utslippsfrie anleggsmaskiner. Fra og med 2025 skal prosjektet gjennomføres utelukkende utslippsfritt.

Frodig aktivitetsområde

Det nye anlegget på Løren vil bestå av en flerbrukshall over to plan med et bruksareal på 2 500 kvadratmeter. Spilleflaten på 16x24 meter er blant annet tilpasset, volleyball, badminton og treningsbaner for mini-håndball. I tillegg skal hallen romme treningsarealer som legger til rette for sambruk mellom dans, kampsport og styrketrening. Flerbrukshallen er delvis nedgravd med taket som en forlengelse av parkområdet. I tillegg til pergolaen, skal taket romme treplatting og gressplen med sittebenker og solsenger. Her legges det også til rette for sjakk, bordtennis og putting green for golf.

Aktivitetsparken på 6000 kvadratmeter vil bestå av grønnstruktur, gangforbindelser, samt varierte aktiviteter som for eksempel streetbasket, petanquebane, klatrevegger og balansekuler. I tillegg legger prosjektet til rette for sosiale møteplasser med bord, caféstoler og solstoler. Alle gangveier og møteplasser vil ha universelt utformet dekke og helning.

Det ferdige anlegget vil bli et viktig aktivitetspunkt på Den grønne ringen, som er en planlagt gang- og rekreasjonstrase gjennom Hovinbyen.