Kraftavtalen vil være en del av Hydro Energis totale kraftportefølje, som består av egenproduksjon på 9,4 TWh per år og en langsiktig kontraktportefølje på om lag 10 TWh, melder Hydro.

Kontrakten strekker seg fra 1. mai 2024 til 31. desember 2027, med levering i prisområdet NO3.

I tillegg til å være en betydelig aktør i det nordiske kraftmarkedet, er Hydro Energi ansvarlig for å skaffe kraft til Hydros aluminiumsproduksjon. Fornybar kraft er nøkkelen til å produsere aluminium i Norge med et karbonavtrykk som er om lag 75 prosent lavere enn det globale gjennomsnittet, og er avgjørende for å nå målet om å produsere aluminium med nullutslipp innen 2050.