Norge som lavutslippssamfunn

Regjeringen har satt et mål om å kutte 55 % av klimagassutslippene til Norge innen 2030, sammenlignet med 1990. For å nå dette målet, er det kritisk å løfte blikket mot energieffektivisering. Norge skal bli et lavutslippssamfunn. For at dette kan bli en realitet må vi erstatte over hundre kilowattimer fossil energibruk innen transport og industri. Samtidig må vi legge til rette for å skape en ny, klimavennlig industri i Norge.

Den «skjulte» energikilden

Mot 2030 forventer NVE at kraftforbruket i Norge øker mer enn kraftproduksjonen, og at kraftoverskuddet reduseres til 7 TWh. Når avstanden mellom strømproduksjonen og strømforbruket minker, blir strømprisene høyere. Nå er det derfor ekstra viktig å utnytte kraften vi allerede har, for at vi skal unngå en prissmell i fremtiden. Norge må rett og slett bli flinkere på energieffektivisering. Vi har energien, og muligheten til å utnytte den på en bedre måte, men uten regjeringens støtte vil det dessverre være vanskelig å hente ut den konfliktfrie kraften som i dag ligger i energieffektivisering.

Frokostmøtet tar opp viktige temaer knyttet til energieffektivisering

For å rette søkelyset mot energieffektiviseringssaken har Naturvernforbundet, Zero, Nelfo, Norsk Varmepumpeforening og Elektroforeningen gått sammen om å arrangere et hybrid frokostmøte. Målet er å øke kunnskapen om energieffektivisering. Bli med på frokostmøtet 26. november klokken 08.00 på Mesh Youngstorget, Møllergata 6 i Oslo, eller se møtet digitalt. 

Det blir holdt flere samtaler under møtet, blant annet kan man få med seg samtalen "Fra ord til handling i klimapolitikken, hva skal nå til" klokken 08.40 med Truls Gulowsen fra Naturvernforbundet, Guro Hauge fra Zero, Jan Olav Andersen fra EL og IT Forbundet og Tore Strandskog fra Nelfo.

Fra klokken 09.00 starter samtalen om "En helhetlig politikk og konkrete virkemidler for å hente ut potensialet for enøk og solenergi" med Stein Erik Lauvås (AP), Cecilie Moslet (SP), Lars Haltbrekken (SV) og Sofie Marhaug (R).

Les mer om frokostmøtet her.