Dette melder SSB.

Den gjennomsnittlige strømstøtten fra myndighetene utgjorde 68 øre/kWh i 2. kvartal, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Den totale strømprisen husholdningene måtte betale, inkludert avgifter og nettleie og fratrukket strømstøtten, var på 137,3 øre/kWh i 2. kvartal. Det er 2,8 prosent høyere enn kvartalet før, men et godt stykke unna toppen i 4. kvartal på 164,8 øre/kWh.

– Når vi trekker fra strømstøtten var totalprisen husholdningene måtte betale likevel rundt 35 prosent høyere enn gjennomsnittet for 2. kvartal de siste fem årene, sier seniorrådgiver Thomas Aanensen.

Strømprisene har økt kraftig gjennom både 2021 og 2022, og strømstøtten fra myndighetene ble innført i desember 2021. Både i 1. og 2. kvartal i år har den redusert den gjennomsnittlige prisen husholdningene har betalt betydelig.

Strømprisen for husholdningene medregnet avgifter og nettleie, men før strømstøtten trekkes fra, var på 205,3 øre/kWh i 2. kvartal 2022. Av dette utgjorde strømprisen 124,2 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og avgiftene 53,2 øre/kWh.

– Hadde det ikke vært for strømstøtten hadde vi altså sett en total snittpris for husholdningene på over 200 øre/kWh i denne perioden. Det er det klart høyeste nivået vi har sett i statistikken, sier Thomas Aanensen.