Byggene hvor det er installert varmepumper, er Hole herredshus, Vik skole og den kommunalt eide delen av Vikstunet som er kombinert omsorgsbolig, bibliotek, frivillighetssentral og barnehage.

Hole kommune får nå fem varmepumpeanlegg i kommunale bygg. Fra før har de varmepumpeanlegg installert i Hole bo- og rehabiliteringssenter og Sundvollen oppvekstsenter.

 

– Vi gikk flere runder politisk for å velge løsning, men vi endte til slutt på varmepumper basert på grunnvarme og ett anlegg per bygning. Grunnen til at vi valgte ett anlegg per bygning er usikkerhet i forhold til langsiktig eiendomsstruktur i Hole kommune og at en eventuell avvikling av ett bygg ikke skulle påvirke varmeanleggene på de andre byggene, sier tjenesteleder teknisk/eiendom Roger Sørslett i Hole kommune til Tekniske Nyheter.

– I herredshuset og på Vik skole og Vikstunet er det installert væske-vann-varmepumper som har energibrønner som varmekilde, sier prosjektleder Tom Berg-Leirvåg i Hole kommune.

Nedbetalt på 12 til 13 år

– Varmepumpeanleggene gjør at vi reduserer behovet for kjøpt energi med cirka 500 000 kWh per år, sier Berg-Leirvåg. – Vi investerer 6,5 millioner kroner i anleggene, og de vil dermed være nedbetalt i løpet av 12 til 13 år.

 

 

– Da eier vi anlegget selv, og har kontroll på energiprisen. Skulle vi leid anlegg, eller kjøpt varme fra andre, så vet vi jo ikke hva som ville ha skjedd med prisen fremover, sier Berg-Leirvåg.

– Det var flere leverandører inne i bildet, og det var veldig tett mellom flere av dem, men en kombinasjon av pris, tekniske løsninger og SCOP (årsvarmefaktor) gjorde at vi landet på Nordisk Energikontroll, sier Berg-Leirvåg.

 

– Varmepumpene er dimensjonerte til å dekke 90 prosent av energibehovet, sier Frank Olsen i Nordisk Energikontroll. – Og SCOPen er beregnet til å ligge på i overkant av 3.

De anleggene som var i byggene tidligere, var 80-60°C-anlegg. For å kunne benytte varmepumpene mer effektivt, er anleggene nå endret til 70-50°C. De nye varmepumpene skal kunne levere 65°C.

  

       

Fakta:

Hole herredshus
1 stk. 60 kW Nibe varmepumpe
Energileveranse: 260 000 kWh per år
Antall energibrønner: 7
Reserve- og spisslast: El-kjel


Vik skole
1 stk. 60 kW Nibe varmepumpe
1 stk. 30 kW Nibe varmepumpe
Energileveranse: 350 000 kWh per år
Antall energibrønner: 8
Reserve- og spisslast: El-kjel


Vikstunet
1 stk. 28 kW Nibe varmepumpe
Energileveranse: 120 000 kWh per år
Antall energibrønner: 5
Reserve- og spisslast: El-kjel

 

        

 

 Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 11/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!