Dette melder SINTEF.

Opprinnelig plan var at den nye delen av bygget skulle få denne standarden. I et styremøte i slutten av november ble det vedtatt ekstra oppgradering av den gamle delen slik at den også når samme høye miljøstandard.

– Oppgraderingen øker kvaliteten på hele bygningsmassen med bærekraftige løsninger som medarbeiderne forventer, sier Per Normann Mikalsen, viseadministrerende direktør i SINTEF Energi.

I tillegg vil oppgraderingen gi besparelser knyttet til energiforbruk og fremtidig vedlikehold.

– Dette er et spennende miljøprosjekt både for oss og Veidekke. Det er ikke så ofte man gjenbruker bygg fra 50-tallet på denne måten, sier Mikalsen.

 

Per Normann Mikalsen, viseadministrerende direktør i SINTEF Energi. Foto: SINTEF
Per Normann Mikalsen, viseadministrerende direktør i SINTEF Energi. Foto: SINTEF

Bygger miljøvennlig

Da behovet for mer plass meldte seg hos SINTEF Energi, ble det raskt bestemt at man ikke skulle rive og bygge nytt, men i stedet utvide det eksisterende bygget. Det gamle bygget tas vare på, og bygningsdeler og interiør blir gjenbrukt.

SINTEF er opptatt av å være med på å forme fremtidens løsninger. En god miljøsertifisering for bygget er derfor viktig.

– I stedet for å rive og bygge nytt, gjenbruker vi det gamle bygget og bygger på i høyden. Gjenbruk er mer miljøvennlig, og SINTEF må gå foran med et godt eksempel i det vi gjør, sier Mikalsen.

Oppgraderingen gir noe høyere kostnader, og usikkerhetsmarginen er derfor økt noe. Samtidig søker byggeprosjektet å ferdigstille bygget i tråd med den opprinnelige kostnadsrammen.

Miljøtiltakene som nå gjøres i den gamle delen er bedre isolasjon, solceller på taket og et energikonsept med varmepumpe for oppvarming og kjøling.

Sertifiserer miljøvennlige bygg

BREEM-NOR er en miljøsertifisering av bærekraftige bygg, tilpasset for norske forhold av Grønn Byggallianse i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen. Sertifiseringen har fem nivå, der excellent er den nest høyeste sertifiseringen man kan få. For å få BREEM-sertifisering, må man dokumentere miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi; og forurensning.

– Det holder for eksempel ikke at bygget i seg selv er miljøvennlig - selve byggeprosjektet må også være det, forklarer Mikalsen.

Bygget, som får navnet Horizon, skal etter planen være ferdigstilt høsten 2024.