– Vi ser at det er et veldig stort potensial for konvertering fra elektrisitet til fjernvarme innenfor vår egen infrastruktur, sa Einar Hoff i Eidsiva Bioenergi i et innlegg på Fjernvarmedagene den 7. november.

– Fjernvarmebransjen har ikke sett så mye på konvertering av elektriske bygg. Vi har hatt nok å gjøre med å bygge nytt. Men i denne perioden med høye priser, så er vi i ferd med å bli en konvertitt, sa Hoff.

– Når vi har etablert fjernvarmenett, så har det vært de vannbårne byggene med oljekjele eller elkjele som har blitt koblet til. Det har ikke vært interessant med de byggene som har elektrisk oppvarming, sa Hoff. – Her ligger det gull som fjernvarmebransjen må ta tak i. Hvorfor skal vi hige etter de nye prosjektene når vi har mange tusen kvadratmeter med bygg som ligger nær vårt fjernvarmenett, og som kan kobles til, på en enkel måte.

– En av grunnene til at vi ønsker å konvertere, er å utnytte kapasiteten i nettet vårt. Da vi bygde ut tidligere, så var rørene overdimensjonerte. Derfor har vi kapasitet til å koble på flere bygg. 

– Dette er en veldig enkel måte å få nye kunder på. Det er bare å legge rør inn til bygget, sa Hoff. – Vi vil også oppnå bedre omdømme ved å koble på nye bygg og få frigjort elektrisitet i byene.

Eidsiva Bioenergi har laget en standardpakke til byggeiere som har et næringsbygg på over 2 000 m2, og er plassert under 100 meter fra fjernvarmerøret.

Eidsiva Bioenergi graver, legger rør og monterer en kundesentral kostnadsfritt for kunden.

De tilbyr også en femårs fastprisavtale, som har ligget på cirka en krone. – Dette gir eiendomsselskapet forutsigbarhet for å regne inn investeringen sin, sa Hoff. 

– Hvis kunden konverterer alt til fjernvarme, så tilbyr vi en tredjedel av fastprisen det første året, sa Hoff. – Det betyr at kunden betaler 30-40 øre for fjernvarmen.

– Kundene må selv betale for sekundærinstallasjonen. Det går på å sette opp viftekonvektorer, vannbårne ventilasjonsaggregater og vannbårne luftporter over inngangspartier osv., sa Hoff.

– Det er ikke automatikk i at en kunde vil erstatte noe som fungerer veldig godt, hvis de ikke får økonomiske incentiver til å gjøre det, sa Hoff.

Sulland Gjøvik Foto Sulland.jpg
Bildet viser et bygg på Gjøvik som Sulland Eiendom AS har konvertert fra elektrisk oppvarming til fjernvarme. Foto: Sulland

Nedbetalingstid på 4,5 år

Hoff presenterte et eksempel fra et bygg på Gjøvik. – Bygget har et årsforbruk på 1,3 til 1,4 GWh, og av dette vil cirka 50 prosent, eller 665 000 kWh, konverteres til fjernvarme. Med en strømpris på 1,6 kr/kWh vil dette gi en kostnad til kunden på godt over 1 million kroner i året. Med en fastpris på fjernvarme til 1 krone kWh, vil kunden betale cirka 665 000 kroner, noe som vi si en innsparing på over 400 000 kroner per år. 

Investeringen i sekundærnettet kom på cirka 1,8 millioner kroner, noe som betyr en nedbetalingstid på 4,5 år.