Hanne har de siste seks årene vært ordfører i Moss. Hun har lang erfaring i å jobbe strategisk og har et bredt politisk nettverk, både regionalt og nasjonalt.

– Vi er svært glade for å få Hanne Tollerud på laget, sier Drivkraft Norges administrerende direktør Kristin Bremer Nebben i en pressemelding.

– Hun har bred forståelse for hvordan politikk utformes, og ikke minst hvordan man må samarbeide for å oppnå resultater.

– Jeg går til denne stillingen med glede, nysgjerrighet og forventning. Drivkraft Norge representerer en bransje i endring og har en svært viktig rolle å spille i årene framover for hvordan Norge skal nå sine klimamål. Jeg gleder meg til å bli en del av dette arbeidet, sier Hanne Tollerud.

Hanne starter i jobben 1. desember.