De siste årene har Hafslund vært gjennom store forandringer, og konsernet er nå Norges nest største fornybaraktør. Etter flere transaksjoner og oppkjøp er det nå besluttet å samle konsernets kraft-, fjernvarme- og vekstvirksomhet under ett og samme merkenavn, Hafslund. Målet er å fremstå tydeligere som den store fornybaraktøren konsernet er.

– Siden oppstarten i 1898 har Hafslund hatt mange ulike virksomheter. I dag er Hafslund en komplett fornybaraktør. For å få tydeligere frem alt Hafslund-konsernet omfatter i dag, vil vi bruke Hafslund-merkevaren for alle hovedvirksomhetene våre, sier konsernsjef i Hafslund, Finn Bjørn Ruyter, ifølge en pressemelding.

Dette er dagens Hafslund

Hafslund er det konsernet som har satt i drift mest ny vannkraft i Norge de siste årene. Årlig produserer Hafslund omtrent 21 TWh vannkraft og konsernet jobber med å utvikle mer fornybar energi innen både sol, vind og vann. Hafslund er i tillegg Norges største fjernvarmeaktør (2 TWh i 2023) og satser på fjernkjøling. Hafslund er også Norges største aktør innen ansvarlig avfallsforbrenning og jobber for å etablere Norges første fullskala karbonfangstanlegg på avfallsforbrenning. Gjennom eierskapet i Eidsiva eier Hafslund 50 prosent av Norges største nettselskap, og konsernet jobber også med å utvikle smarte, grønne byløsninger som lading til tungtransport, energieffektive datasentre og solceller på tak.

Forenkler juridiske selskapsnavn

Samtidig som konsernet harmoniserer sin merkevare, forenkles også datterselskapenes juridiske navn. Hafslund Eco Vannkraft blir til Hafslund Kraft, mens Hafslund Oslo Celsio endrer navn til Hafslund Celsio. Hafslund Vekst beholder sitt juridiske navn. Endringen innebærer at Hafslund Kraft og Hafslund Celsio vil benytte logoen til Hafslund. Navneendringen vil ikke påvirke kunde- eller leverandørforhold annet enn at selskapsnavn forenkles og logoen endres.