I energianlegg med bergvarme og varmepumper ligger det fortsatt et stort potensial for energieffektivisering og reduksjon av dagens forbruk av elektrisk energi til kjøling og varme i bygg, og med dette frigjøre elektrisk kraft til andre formål. Disse anleggene kan brukes til termisk energilagre mellom sesonger, og døgn, hvilket er viktig i en bærekraftig fremtid med energi fra fornybare kilder.

Program:

13:00 - Introduksjon om koblingen av vårt arbeid til ENOVA og IEA 52-annexet. Kirsti Midtømme, NORCE (5 min)

13:10 - Det store bildet: Bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet. Rolf Iver Mytting Hagemoen, NOVAP - Norsk Varmepumpeforening (15 min

13:30- Bergvarmeanlegget ved Moholt studentby, Kiwi Dalgård, Sweco-bygget på Fantoft. Jørn Stene, COWI (40 min)

14:15 - Livssyklusanalyse av bergvarmeanlegget ved Scandic Flesland. Vetle Kjær Risinggård, NORCE (20 min)

14:40  - GeoTermosen på Fjell skole, Drammen. Randi K. Ramstad, NTNU/Asplan Viak (20 min)

15:05 - Kalnes Energisentral, Sarpsborg. John Clauss, SINTEF (20 min)

Webinaret arrangeres med støtte fra ENOVA  og i samarbeid med Norsk Varmepumpeforening.

Mer informasjon og registrering, her!