Dette melder Norsk Varme.

I rapporten skriver NILU at vedfyring ikke bidrar til overskridelser av grenseverdiene for partiklene som kalles PM10 og PM2,5. Instituttet advarer likevel mot at økt vedfyring på grunn av høye strømpriser, kan redusere effekten av utskiftingen. Beregninger Norsk Varme har gjort, tyder på at man må bruke inntil 12 ganger så mye ved for å at nye ovner skal slippe ut like mye svevestøv som gamle.

– Så varmt vil ingen ha det. Uansett om flere bytter strøm med ved, vil utskifting av ovner ha stor effekt, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme.

Byrådet i Bergen ønsker å avvikle fyringsforbudet for gamle vedovner, men fortsette med panteordningen. Det er satt av 4 millioner kroner bare for i år. I saksfremlegget til kommunestyret sier byrådet: "Situasjonen med energikrise og utgifter til strøm gjør at byrådet mener at et forbud skal være svært godt begrunnet og nødvendig. Til dette kommer at kommunen har begrenset med tvangsmidler overfor dem som ikke respekterer forbudet. Etter en helhetsvurdering tilsier dette at forbudet oppheves. Byrådet vil levere en egen sak om oppheving av forbudet i løpet av høsten 2022".