Dette melder danske Teknologisk Institutt i en pressemelding.

Den nye filterteknologien er et såkalt elektrostatisk filter som gir partiklene en elektrisk ladning og dermed kan fange partiklene.

- Man er nødt til å tenke utenfor boksen hvis biomassefyrte kjeler skal gjøres renere enn det som de nyeste EU-regler foreskriver. Derfor er det positivt at vi i prosjektet vårt har vist, at det er mulig å redusere forurensningen fra kjelene med opp til 96 prosent ved å installere et spesielt filter, sier prosjektleder Thomas Nørregaard Jensen ved Teknologisk Institutt.

Utviklingsprosjektet har blitt ledet av Teknologisk Insitutt og det er den fynske filterprodusenten PHX Innovation som står bak filteret. Filteret er en videreutvikling av en eksisterende teknologi fra ovner. 

- Vi har tidligere utviklet et liknende filter til ovner, hvor utslippene av ultrafine partikler ble redusert med 95 prosent. Deretter satte vi oss ned for å se nærmere på kjeler, og vi er glade for at vi nå står med et effektivt filter til biofyrte kjeler, sier René Mulvad, adm.dir. i PHX Innovation.

Den nye filterteknologien er et såkalt elektrostatisk filter. Det fungerer slik at røyken passerer en elektrode med en spenning på 20–30 kV. Det gir partiklene en elektrisk ladning som gjør det mulig å holde tilbake og samle opp partiklene.

Teknologisk Institutt har i løpet av det toårige prosjektet utført omfattende tester av teknologien både på kondenserende og ikke-kondenserende biokjeler fra produsentene NBE Production og Scandtec. Ut over kontrollerte tester på instituttets akkrediterende energilaboratorium, er filterets robusthet og virkningsgrad fulgt over en fyringssesong hos en privat forbruker.

PHX Innovation forventer at filteret kommer på markedet i første halvdel av 2022.