Dette skriver NVE i kraftsituasjonsrapporten for uke 41.

 Nedbøren ga påfyll i vannmagasinene over hele landet. Magasinfyllingen økte med 2,3 prosentpoeng for hele Norge. Fyllingsgraden gikk opp i alle prisområdene, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Magasinfyllingen er nå over historisk minimum i alle prisområdene

 Størst økning fikk vi i magasinene i Øst-Norge og Sørvest-Norge, med en økning på henholdsvis 1,5 og 3,1 prosentpoeng, sier Nordberg.

Etter fem uker med import av kraft, eksporterte vi fra Norge som helhet, forrige uke. Fra det sørlige Norge var det også netto eksport.

 Både mye nedbør og vind ga økt kraftproduksjon. Store deler av eksporten var kraft fra produksjon som ikke kan lagres, sier Nordberg.

Kraftprisen gikk opp i forrige uke, blant annet på grunn av høyere kraftpriser i landene rundt oss, til tross for at gassprisen gikk noe ned. Prisøkningen for kraft skyldes blant annet en nedgang i vindkraftproduksjon sammenlignet med forrige uke, både i Norden og på kontinentet. Samtidig er vi i en periode der temperaturene faller, og kraftforbruket øker.

Vannkraftproduksjonen i det sørlige Norge

Kraftproduksjonen i det sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen, gikk opp til 845 GWh i uke 41. Det er fortsatt lav produksjon for årstiden.

Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen, hadde en økning fra 10 GWh til 21 GWh. Vi nærmer oss nå tappesesong og forventer at det blir noe mer vannkraftproduksjon framover, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Vi nærmer oss nå perioden hvor det normalt blir kaldere, og nedbøren kommer i form av snø. Det kan fortsatt komme mer regn og bli en mild høst og vinter. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i det sørlige Norge kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.