Dette initiativet har som mål å samle bransjeaktører som jobber med biorest og biogjødsel for å dele sine erfaringer og utvikle nettverk, melder Nobio. 

Både etablerte selskaper og enkeltpersoner, inkludert representanter fra BIONOVA, Mattilsynet, Den Magiske Fabrikken (DMF), Ecopro, HRA, NIBIO, NORSUS, NLR, samt lokale gårdbrukere som bruker biorest og biogjødsel, vil være til stede.

Se program og meld deg på her!