Dette melder Solenergiklyngen.

RePowerEU slår fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i. EU setter et mål om 320 GW (AC) ny solkraft innen 2025, med mål om 600 GW innen 2030. For å få til dette må det fjernes en rekke hindringer som i dag står i veien for en raskere utbygging.

Strategien øker altså solenergimålene, foreslår et «rooftop initiative», en industriallianse og et kompetansepartnerskap for sol i EU. I tillegg foreslår kommisjonen å endre fornybardirektivet og øke andelen av fornybar energi i EUs totale energiforbruk, fra 40 til 45 % innen 2030, og at energisparingen økes fra 9 til 13 % frem til 2030.

Solcelleanlegg på tak kan bli obligatorisk

Solstrategien inkluderer en liste over tiltak som skal kunne iverksettes i løpet av 2022. Denne består av tiltak både fra EU og nasjonalstatene for å kutte behandlingstiden for byggetillatelser for solenergi på tak til maks 3 måneder, samt et forslag om å gjøre solcelleanlegg på taket obligatorisk for alle offentlige bygninger og næringsbygninger med et gulvareal på over 250 kvadrat innen 2027, og solceller på alle bolighus innen 2029.

Massiv utbygging av solenergi er også en sjanse til å forsterke EUs industrielle lederskap. Ved å etablere gode rammebetingelser for industrien, kan EU hente tilbake produksjonskapasiteten langs hele verdikjeden for sol. Ansvaret for dette skal ligge i den nyopprettede europeiske industrialliansen for PV, ifølge Solenergiklyngen.

Les hele saken hos Solenergiklyngen.