Det er gjennom partnerskap med distributører  at Energy Save utvikler sine forretninger i Europa. De siste årene har antallet land med Energy Save-distributører økt jevnt, og med avtalen med det bulgarske selskapet Promitems Engineering LTD og det albanske selskapet MultiTech Albania, er antallet land nå oppe i 28, melder Energy Save. 

- Det er virkelig gledelig å kunne legge Bulgaria og Albania til listen over land med distributører. Det er vanskelig å forutsi hva disse avtalene vil bety, siden begge landene i dag har relativt lav kjøpekraft og en utfordrende økonomisk situasjon. På lang sikt er vi imidlertid håpefulle, da begge landene vil måtte utvikle sine respektive energisystemer for å oppfylle klimaforpliktelsene sine ved å overgå fra fossile brensler til grønn elektrifisering av oppvarmingssektoren, sier Matej Razdevšek, Key Account Manager for Energy Save, som jobber i Slovenia.

Som et EU-land har Bulgaria forpliktet seg til å oppfylle EU's klimamål om å redusere CO2-utslippene med 55 prosent innen 2030 for å være fullstendig klimanøytral innen 2050. Installering av energieffektiv varmepumpeteknologi drevet av elektrisitet er en del av denne overgangen.