Dette melder Novap.

Risikovurdering av anlegg og beregning av tillatt fyllingsmengde er et krav for alle kulde- og varmepumpeanlegg med brannfarlige eller giftige kuldemedier. 

– Hensikten med den nye veilederen er å gjøre det enklere å oppfylle nødvendige krav til sikkerhet, og på den måte redusere kostnadene til risikovurderinger, sier Rolf Iver Mytting Hagemoen i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), på vegne av oppdragsgiverne. 

Sjekklister for fire typer anlegg

Norconsult har derfor laget:

  1. Sjekklister for fire eksempelanlegg: To med propan, et med CO2 og et med ammoniakk
  2. Et regneark for å beregne maksimal tillatt fyllingsmengde

– Ved å følge disse sjekklistene kan du oppfylle kravene til risikovurdering, forteller sivilingeniør Henriette Kristiansen i Norconsult. Kristiansen og prosjektansvarlig Vidar Havellen har laget veilederen, som også omfatter en veiledningstekst. 

Utfylt sjekkliste = dokumentasjon

Sjekklistene har krav til: 

  • Plassering; oppstillingssted og tilgangskategori
  • Utstyr ut fra kuldemedium og maksimal fyllingsmengde
  • Aktive og passive sikkerhetsløsninger, nødventilasjon, eventuelt scrubber, EX-krav
  • Service, drift og vedlikehold

Ferdig utfylte sjekklister tjener som dokumentasjon av risikovurderingen. Det er imidlertid én ting du må gjøre i tillegg til å bruke sjekklistene. 

– Du må alltid vurdere spesielle forhold på oppstillingsstedet for anlegget, understreker Kristiansen. Er det noe spesielt ved stedet som krever andre tiltak? Det kan for eksempel være type brukere, rømningsveier eller nærhet til andre elektriske installasjoner. Disse vurderingene skal også dokumenteres via sjekklistene. 

Aggregat med brannfarlig kuldemedium på taket av en undervisningsbygning. Foto: Novap

Kan ikke brukes for småhus

Sjekklistene dekker ulike bygningskategorier for ulike kuldemedier. 

– Det avhenger av hva slags styringssystem vi forventer; for eksempel om det skal være overvåkning via SD-anlegg og alarmer ved feilmelding, forklarer Kristiansen. For eksempel har barnehager sjelden egen vaktmester, og derfor er denne kategorien ikke dekket av sjekklistene for propan-anlegg. Det betyr ikke at barnehager ikke kan ha slike anlegg. 

– Skal du installere propan-varmepumpe i en barnehage, må du gjøre en egen risikovurdering, poengterer hun. 

Veilederen har ingen sjekklister som omfatter småhus. Den dekker heller ikke ventilerte kabinetter bygget i henhold til IEC 60335-2-40. 


– Du må gjøre en egen risikovurdering når den standarden er brukt, forklarer Kristiansen. 

Les hele saken hos Novap.