- Politikerne har gjort en offensiv og bevisst lokal satsning over flere år, med dedikerte midler til energiøkonomisering. Samtidig forventer de selvsagt effekt for investeringene. Nylig reduserte de energibudsjettet med to millioner, og det gikk helt fint. Et tett samarbeid med Rejlers gir oss god struktur og oversikt, så vi enkelt kan prioritere tiltak ut fra hva som gir best effekt, sier eiendomssjef Ole Henrik Lia i Porsgrunn kommune i en melding fra Rejlers.

- Vi har jobbet med Porsgrunn kommune siden 2014, først for å kartlegge muligheter for energisparing i barnehager, skoler, sykehjem og kultur- og idrettsbygg. Siden 2019 har vi jobbet med å gjennomføre tiltakene, som blant annet inkluderer utskiftning av gamle tekniske anlegg, installering av varmepumper og LED-belysning og isolering av varmeanlegg, sier senior energirådgiver i Rejlers, Geir Liknes.

Som energirådgiver er Liknes opptatt av å gjøre det enkelt for kundene å ta gode valg. Noen kommer til oss med konkrete ønsker for tiltak, og ber oss om å regne på det. Ofte ser vi at tiltakene de tror vil gjøre store utslag, ikke kan regnes hjem. Vi presenterer vår anbefaling, hva det vil koste og hvilke besparelser det kan gi for kunden, så de får et godt grunnlag for å prioritere og velge, sier han.

Men det er ikke bare økonomiske besparelser Porsgrunn kommune kan glede seg over.

- Kommunen gjør bærekraftige valg, som også har positive konsekvenser for miljøet. Dersom vi regner med at besparelsen er på 130 gram CO2 per kilowattime, sparer Porsgrunn kommune 517 tonn CO2 i året på disse tiltakene. Det tilsvarer utslippene fra over 300 personbiler per år, sier Liknes fra Rejlers.

Senior energirådgiver i Rejlers, Geir Liknes. Foto: Rejlers

Små og store tiltak for energisparing

Det er mange ulike tiltak som kan vurderes for energisparing, fra enkle justeringer i drift til større ombygninger og utskiftninger.

- Det kan være alt fra justering av driftstider og tekniske anlegg, installering av varmepumper, solceller eller solfangere eller tilpasning av temperatur på luft, ventilasjons- og varmesystem. Det kan også være utskiftning eller modernisering av tekniske anlegg som ventilasjons-, kjøle- og varmeanlegg eller etterisolering av varme- og rørsystemer, sier Liknes.

Rejlers har også erfaring med koblinger mot andre energikilder i nærheten.

- Et eksempel kan være å gjen- bruke varme som avgis fra ett byggs kjøleanlegg for å varme opp et annet bygg. En slik synergieffekt mellom bygg er spesielt aktuelt for større aktører som stat, fylkeskommuner og kommuner, private eiendomsaktører, entreprenører og industri – som sitter på store bygningsvolumer, sier Liknes.

Selvsagt har energirådgiveren også noen enkle tips i ermet for dem som ønsker å starte i det små.

Den mest miljøvennlige energien er den du ikke bruker

Mitt beste tips for energisparing? Den billigste og mest miljøvennlige energien, er den du ikke bruker. Derfor er det alltid smart å starte med et kritisk blikk på eget energiforbruk, og se om det er noe som kan reduseres med enkle grep, sier Liknes.