Dette melder Regjeringen.

Kommisjonen ble oppnevnt av Regjeringen i februar og skulle i utgangspunktet gjøre ferdig arbeidet innen 15. desember. Kommisjonen har et omfattende mandat, som omfatter en vurdering av mange sider av energiforsyningen på lang sikt. Kommisjonen har behov for noe mer tid for å kunne kvalitet sikre anbefalingene.

– Siden kommisjonen ble oppnevnt har det skjedd store endringer i energi- og kraftsituasjonen i landene rundt oss som følge av Russlands angrepskrig i Ukraina. Dette gir også nye perspektiver for utviklingen på lengre sikt, i lys av europeiske lands ønsker om en raskere omstilling av energisektoren for å gjøre seg mindre avhengig av russisk gass.  Jeg mener derfor det er fornuftig å gi kommisjonen noe mer tid til å ferdigstille anbefalingene sine, sier olje- og energiminister Terje Aasland.