Prosjektet er i gang med å etablere spuntgrop for grovhullsboring av fjell. I flomtunnelen skal det legges rør som vil føre overvann og vann og glykol mellom museumstomten og Langviksbukta. Nede i bukta skal det etableres et prosessanlegg som regulerer temperaturen mellom sjøvannet fra Oslofjorden og vannet og glykolen som sendes opp til museet.

Statsbygg har identifisert muligheten for å kombinere en flomtunnel med etablering av sjøvannsenergi.

 – Dette er et eksempel på en innovativ og bærekraftig løsning, som bidrar til å sikre vikingskipene og de andre gjenstandene, sier Statsbyggs prosjektsjef for byggeprosjekt Vikingtidsmuseet, Lars Christian Gomnæs.

 – Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Statsbygg, sier konserndirektør Eirik Wraal i AF Gruppen.

Byggestart var februar 2023 med ferdigstillelse i andre kvartal 2024.