Dette melder Elektroforeningen.

I statsbudsjettet setter regjeringen av over 47 milliarder kroner til strømstøtte for husholdninger og næringsliv. Samtidig kuttes bevilgningene til energieffektivisering i husholdningene gjennom Enova fra 300 til 200 millioner kroner.

Stortinget har bedt regjeringen lage en plan for energisparing i bygg, med mål om 10 TWh energisparing i bygg i 2030. Men en slik nedtrappingsplan mangler i forslaget til statsbudsjett for 2023.

Under møtet vil det bli lagt opp til debatt om energieffektivisering og forslaget til statsbudsjettet for 2023. Deltakerne i debatten er
Marianne Sivertsen Næss, leder i Energi- og miljøkomiteen fra Arbeiderpartiet, Alfred Bjørlo, medlem i Næringskomiteen fra Venstre og Sofie Marhaug, medlem i Energi- og miljøkomiteen fra Rødt.

Program for frokostmøtet:

  • Hvorfor er det viktig at vi velger kortsiktige krisetiltak som støtter opp om de langsiktige målene i energi- og klimapolitikken. Sigrun Aasland leder i Zero
  • Panelsamtale Sigrun Aasland og Truls Gulowsen leder i Naturvernforbundet
  • Økonomiske konsekvenser av høye kraftpriser og strømstønad, Bente Halvorsen forsker i SSB
  • Alternativ modell for strømstøtte som utbetales uavhengig av forbruk, Knut Einar Rosendahl professor ved NMBU
  • Hva er forslagene i statsbudsjettet på energieffektivisering og solenergi? Rolf Iver Hagemoen daglig leder Norsk Varmepumpeforening
  • Politikerdebatt om energieffektivisering og statsbudsjettet
  • Panelsamtale Frank Jaegtnes, adm.dir. EFO og Tore Strandskog, direktør næringspolitikk Nelfo

Sted: Mesh, Møllergata 6, Oslo. Arrangementet vil også sendes digitalt.

Dato: 09.11.22

Tid: 07:45-09:30

Ønsker du å melde deg på, kan du gjøre det her.