Dette melder SSB.

Mens 2020 var preget av rekordvarme og koronatiltak, så var 2021 tvert om kaldere enn normalt, særlig vinteren. Sett under ett var vinteren 0,7 grader lavere enn den nye klimanormalen for 1991-2020.

Gjenåpning av samfunnet førte til en solid økonomisk vekst i 2021, etter en nedgang i BNP året før som følge av pandemien.

 

totalt-innenland forbruk etter forbruksgruppe 2021-foto-SSB.jpg

Total innenlands energibruk etter forbruksgruppe, 1990-2021, utenom energi brukt som råstoff (TWh). Kilde: SSB

 

– Kaldere vær og økonomisk vekst bidro til en økning i total innenlands energiforbruk på 3,9 prosent fra året før, etter en nedgang i energiforbruket i 2020, sier seniorrådgiver Malin Bjelvert.

Norges totale innenlands energiforbruk endte på rundt 223,4 TWh i 2021, noe som er 0,7 TWh mer enn forrige forbruksrekord som var i det kalde året 2010. Energiforbruket fordelte seg med ca. 35 prosent til industri, 24 prosent til transport og resten til tjenesteytende næringer, husholdninger og jordbruk/fiske.

Strøm står for vel halvparten av energiforbruket i Norge, og det utgjorde ca. 120 TWh i 2021, noe som er ca. 3 prosent mer enn året før. For industrien steg det totale energiforbruket med 5,6 prosent fra året før, og det var særlig strømforbruket som steg. For tjenesteytende næringer og husholdninger økte energiforbruket samlet sett med 3,8 prosent.

Les hele saken hos SSB.