Bygg- og anleggsbransjen står for rundt 40 prosent av alle klimagassutslipp globalt, og ifølge Forskningsrådet står energibruk i bygninger for omtrent en tredjedel av all energibruk i Norge.

- Vi må tilrettelegge for at bygninger kan bruke mindre energi, slik at utslippene går ned. I Norge er det strenge krav til energieffektiviteten til nybygg i teknisk forskrift, noe som gjør at nye bygg har et lavt behov for energi. Med gode systemer kan denne effekten bli enda bedre, forklarer Jon Helsingeng, som leder Eaton i Norden.

Den digitale effektbryteren NZM muliggjør digitalisering og reduserte utslipp i byggebransjen, og passer inn i moderne energidistribusjonssystemer.

Enklere å overvåke energiforbruk

Helsingeng forteller at flere etterlyser systemer for nøyaktig overvåkning av byggets energiforbruk. – Vi ser at miljøsertifiseringer som BREEAM blir viktigere og viktigere. Energien skal styres riktig og smart i moderne bygg. Da må flere komponenter spille sammen. Smarte effektbrytere som utnytter IoT og digitale løsninger er ett tiltak, sier Helsingeng.

NZM kan effektivt måle byggets energibruk ved hjelp av det internasjonale standardverktøyet NS-EN ISO50001. Målefunksjonen måler strøm og spenning med +/- 0,5 prosent nøyaktighet, noe som muliggjør sanntidsovervåking. Nøyaktigheten sikrer også at effektbryteren oppfyller energimåleklasse 1 i henhold til standarden IEC 61557-12.

- Nøyaktige målinger gjør at byggeier kan utføre grundige kontroller av energiforbruket, og bidrar til at det blir enklere å spare energi, øke energieffektiviteten og redusere strømregningen på sikt. Smarte effektbrytere er designet for mer enn å beskytte mennesker og bygget i seg selv, sier Helsingeng.

 

Jon Helsingeng, leder Eaton i Norden. Foto: Eaton

Overvåkes via digital plattform

Effektbryteren er tilrettelagt for Industri 4.0-applikasjoner med innebygde kommunikasjonsmuligheter og forbedret data- og informasjonsbehandling. Alt gjøres dermed automatisk, slik at systemet effektivt spiller sammen med byggets elektriske infrastruktur. 

- Gode systemer gir tilleggsbeskyttelse for systemer og personell under vedlikeholdsarbeid, og sørger også for forebyggende vedlikehold av effektbryteren. Teknikere kan gjennomføre vedlikehold og endre innstillinger fra hvilken som helst datamaskin ved hjelp av en USB-kobling. Det sparer tid og kostnader, sier Helsingeng.

Effektbryteren er enkel å installere, og er kompatibel med Eatons systemer. Med bryterenheter på opptil 1600 ampere er det raskt og enkelt å implementere hovedbrytere, nødstoppbrytere og frakoblingsbrytere. Den er designet for et tryggere arbeidsmiljø ved vedlikehold av bryterne, ved hjelp av funksjonene ARMS-vedlikeholdsmodus og ZSI soneselektivitet.