Dette melder energy-supply.dk.

Bonusen blir forhøyet til i gjennomsnitt 6 500 danske kroner per år for naboer til vindmøller og 2 500 for naboer til kommende solcelleprosjekter.

– Vindmøller og solceller er helt avgjørende for at vi kan innfri våre ambisiøse klimamål. Men de er ikke alltid populære hos naboene. Derfor er jeg glad for av vi ennå en gang har blitt enige om å gjøre forholdene for naboer til kommende landvindmøller og solceller bedre. Jeg er glad for at vi i et konstruktivt samarbeid med partiene så raskt har kunnet sette handling bak ordene i klimaavtalen fra juni, og med denne avtalen sikre forhøyelsen allerede fra 1. januar, sier klimaminister Dan Jørgensen ifølge energy-supply.dk.