Dette melder Wind Denmark.

Produksjonene tilsvarte 46,1 prosent av danskenes elforbruk, og andelen kunne vært 51 prosent hvis ikke produksjonen fra vindmøller var blitt nedregulert.

- Det er en god nyhet for den grønne omstillingen at vi når nye høyder i årsproduksjonen. Vi har en vindkraftandel som ikke noe annet land i verden kan vise til i sitt vindsystem, sier Jan Hylleberg adm.dir. i Wind Danmark.

- Vi opplevde også i 2020 en rekord i nedregulering, noe som betyr at de danske vindmøllene har vært stengt ned i perioder hvor strømmen kunne ha vært brukt i for eksempel varme- og transportsektoren, hvis etterspørselen og kapasiteten i el-nettet hadde vært til stede, sier Hylleberg.

Totalt ble det i 2020 aktivert 3 TW i nedregulering. Produksjonen ville, ifølge Wind Denmarks beregninger, ha ledet til en vindandel på omkring 51 prosent og en samlet produksjon på 17,7 TWh, hvis all strømmen fra vindmøllene hadde blitt brukt.

- Mengden av nedregulering er både en god og dårlig nyhet. Den høye mengden regulering fra vindmøller er et tegn på at vindenergi som teknologi er modnet og klar for å understøtte el-systemet der det er behov for det. På den andre siden er den høye mengden spesialregulering også et tegn på at det fortsatt er kapasitetsproblemer i el- nettet i Tyskland og at det mangler et fleksibelt el- forbruk her hjemme som kan utnytte den fornybare energien når den er til rådighet. Det er veldig irriterende og en utfordring, sier Hylleberg.

Den høye produksjonen fra danske vindmøller i 2020, skyldes at det blåste noe mer i 2020 enn i 2019, og at det var flere vindmøller i drift. 2020 var det første året Horns Rev 3 produserte hele året, og på land ble landvindmølleparken Thorup Sletten på 77 MW innviet. Det var den eneste kommersielle vindparken som ble tilsluttet nett i 2020.