Dette skriver finans.dk.

Tall fra Energinet avslører at bruken av kull til produksjon av dansk strøm i fjor steg med 48 prosent. Og i den første uken i 2022 kom nesten halvparten av strømmen produsert i Jylland og på Fyn, fra kull.

På Nordjyllandsværket i Aalborg har man i siste halvdel av 2021 nesten kjørt for fullt. Også hos Ørsted har kullforbruket steget, sier pressesjef Carsten Birkeland Kjær hos Ørsted. Her har man fyrt med mer kull enn vanlig på Esbjergsverket og Studstrupsverket blokk 4.

- Vi har drevet systemet etter en prioritert rekkefølge, hvor halm og flis har hatt forrang for kull. Men den store muskelen i vårt system er kullkraften, som vi har hatt mer bruk for siste år, fordi det har vært kaldt og manglet vind- og vannkraft, sier adm.dir. Jan Strømvig fra Fjernvarme Fyn til finans.dk.