Dette melder Schneider Electric.

Det internasjonale energibyrået (IEA) samler denne uken 700 deltakere fra mer enn 80 land, inkludert over 30 ministre og 50 administrerende direktører fra hele verden, på den 8. globale konferansen om energieffektivisering. Konferansen arrangeres i Versailles av Frankrikes minister for energiomstillingen Agnès Pannier-Runacher og IEAs administrerende direktør Fatih Birol - i partnerskap med Schneider Electric.

I forbindelse med konferansen blir en ny IEA-analyse offentliggjort. Den viser at verden trenger å doble fremskrittene innen energieffektivisering mellom 2023 og 2030 som en del av arbeidet med å forbedre energisikkerhet og -tilgjengelighet, samtidig som målet om å begrense global oppvarming til 1,5 °C holdes innen rekkevidde.

Rapporten som publiseres på konferansen i dag – Energy Efficiency: The Decade for Action (Energieffektivisering – Tiåret for handling) – fremhever at det å øke den årlige veksten innen energieffektivisering fra 2,2 prosent i dag til over 4 prosent årlig innen 2030, vil gi viktige reduksjoner i klimagassutslipp og samtidig vil det gi oss tid til å generere arbeidsplasser, utvide tilgangen til energi, redusere strømregningene, luftforurensningen og landenes avhengighet av fossilt brensel – med blant annet sosiale og økonomiske fordeler.

Energieffektiviseringsinvesteringer i 2023 forventes å nå rekordnivåer

Dette skjer til tross for en nedgang i energieffektiviseringsveksten fra år til år på grunn av de høye kapitalkostnadene som tynger potensielle nye prosjekter. Under de gjeldende, forventede og annonserte retningslinjer, anslås effektivitetsrelaterte investeringer å øke med ytterligere 50 prosent. Men for å doble den årlige fremgangen, må investeringene i sektoren øke fra 600 milliarder dollar (6 639 milliarder kroner) i dag til over 1,8 billioner dollar (19 917 milliarder kroner) innen 2030.

- I dag ser vi et sterkt momentum bak energieffektivitet. Land som representerer over 70 prosent av verdens energiforbruk har innført eller forbedret sin effektiviseringspolitikk siden den globale energikrisen startet for over ett år siden. Vi må nå sette inn et høyere gir og doble energieffektivitetsfremgangen innen slutten av dette tiåret. Jeg tror denne store globale konferansen, som jeg er glad for å være vertskap for, sammen med den franske ministeren Pannier-Runacher, kan være en viktig drivkraft for å akselerere ambisjoner og handling, uttaler IEAs administrerende direktør Fatih Birol.

Vi har midlene, men vi må skynde oss!

- Optimalisering av måten vi bruker energi på, er en prioritet for arbeidet med å takle klima- og energikrisen. Vi har oppskriften og alle ingrediensene. Det vi ikke har, er tid! Vi kan rett og slett ikke la mer tid gå og må snarest utløse potensialet av både elektrifisering og digital energiøkonomisering-teknologi fullt ut, sier styreleder i Schneider Electric Jean-Pascal Tricoire.

Politikk spiller en kritisk rolle for å nå resultater innen energieffektivisering på kort, mellomlang og lang sikt. RePowerEU-planen i Europa, Inflation Reduction Act i USA og Japans Green Transformation (GX)-initiativene er noen eksempler på beslutningstaking som øker innsatsen innen energieffektivisering. Samtidig har ulike fremvoksende økonomier – som India, Chile og Sør-Afrika –vedtatt progressive tiltak for å prioritere energieffektivitet.

12 millioner nye arbeidsplasser og helsefordeler

Den nye IEA-rapporten viser hvordan dobling av energieffektiviseringsarbeidet også kan gi positive ringvirkninger for samfunnet. I dag sysselsetter sektoren titalls millioner mennesker over hele verden. Med økte ambisjoner kan energieffektivitetsaktiviteter føre til ytterligere 12 millioner arbeidsplasser globalt innen 2030. Mer effektiv og lavere energietterspørsel støtter raskere fremgang mot universell tilgang til moderne og rimelig energi i fremvoksende- og utviklingsøkonomier. Skiftet mot effektiv elektrifisering gjennom utfasing av tradisjonell forbrenning av biomasse som trekull og ved til oppvarming og matlaging gir også flere fordeler i form av forbedret luftkvalitet og helse.

For å fortsette å fremme og øke effektiviseringsinnsatsen, har IEA utviklet og oppdatert sitt policy-verktøysett for regjeringer. Verktøysettet består av to deler: Den første er 10 strategiske prinsipper, basert på anbefalingene fra Global Commission for Urgent Action on Energy Efficiency, som samler viktige erfaringer fra hele verden om hvordan man kan maksimere effekten av all energieffektivitetspolitikk og -programmer. Den andre er et sett med sektorpolitiske pakker av viktige tiltak som regjeringer kan iverksette. Den fremhever hvordan de kan integreres i en effektiv, sammenhengende pakke med politikk og tiltak for å gi raskere og sterkere effektivitetsgevinster.

2023-policy-verktøysettet inkluderer to nye policy-pakker om matlaging og finans samt oppdateringer av de eksisterende pakkene.

Rapporten er tilgjengelig på IEAs nettsider