Dette melder LINK Arkitektur.

Tvedestrand VGS er designet av LINK Arkitektur i samarbeid med Veidekke på oppdrag for Agder fylkeskommune. Målet var å tilfredsstille Futurebuilts definisjon av plusshus, som innebærer at det må produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år. Når skolen er på over 20000 kvadratmeter blir dette en god del strøm.

 En energioptimalisert bygningskropp var det mest effektive utgangspunktet for å oppfylle byggets energiambisjoner. Bygningskroppen karakteriseres av å være høyisolert, lufttett, samt inneholde minimalt med kuldebroer. Dette er sentrale parametere for å redusere byggets varmetap, og dermed redusere energibruk til oppvarming.

I tillegg har utnyttelse av dagslys og bruk av gode tekniske løsninger bidratt til å redusere byggets netto energibehov til et absolutt minimum – som en viktig forutsetning for å oppnå plusshusmålet. Bygningens utforming er basert på lokale klimaforutsetninger, orientering, sol og vind, samt scenarier for fremtidige klimaforandringer.

Energiforsyningen er basert på en kombinasjon av varmepumper som utnytter termisk energi fra energibrønner og luft, samt høyeffektive solcellepanel som konverterer solenergi til elektrisk energi. Varmepumpene muliggjør energieffektiv frikjøling, og benyttelse av luft til vann som kjølemaskin på sommerhalvåret. Den store solcelleparken på taket dekker halvparten av hele takarealet. Av totalt areal på 8.420 kvadratmeter, er 4.050 kvadratmeter dekket av solceller. Noe av energien lagres i en batteripakke, og resten dekker løpende forbruk på skolen.

Mikser brukte og nye batterier 

– Fylkeskommunen ville i dette byggeprosjektet gjerne teste ut energilagring i kombinasjon med solcellene. Vi ønsket derfor å få på plass et batterisystem. Batterisystemet består av 40 prosent brukte Nissan Leaf-batterier som er uegnet som bilbatterier fordi de har mistet rundt 1/5 av kapasiteten sin. I tillegg kommer 60 prosent nye batterier. Til sammen har batteripakken en kapasitet på 300 kWh, forklarer Steinar Roppen Olsen, rådgiver Bygg og eiendomsavdelingen i Agder fylkeskommune til klimastiftelsen.no. Han har fulgt prosjektet siden det var på idestadiet.

– I 2020 var det anslått at batteripakken kunne kutte utgiftene til strøm med mellom 70 000 og 100 000 kroner i året. Med de uvanlig høye strømprisene på Sørlandet i 2022 har inntjeningen vært betraktelig større. For juni og juli 2022 fikk Tvedestrand videregående skole en strømregning på minus 138 000 kroner, sier Roppen.

Totalt har alle bærekraftige tiltak resultert i 78 prosent klimagassreduksjon i forhold til tilsvarende referansebygg. Øvrige viktige tiltak er blant annet at innvendige trapper fra prefabrikkert betong er erstattet med massivtre, bærekonstruksjonen i en hel fløy er byttet fra stål- til limtre-fagverk, det er brukt lett-tak som tak-konstruksjon i stedet for hulldekke, betongheller i stedet for plasstøpt betong utvendig, i tillegg til utstrakt bruk av tretrapper utvendig.

– Et meget tett og aktivt samarbeid mellom byggherre, arkitekt, entreprenør og rådgivere har vært en viktig forutsetning for å oppnå slike resultater, forklarer Svein Halleraker, sektoransvarlig for utdanningsbygg i LINK Arkitektur.

Tvedestrand videregående skole er dimensjonert for omkring 690 elever og 140 ansatte og stod klar til skolestart høsten 2020.

Les Norsk Klimastiftelses inspirasjonshefte her!