Dette sa administrerende direktør i Otovo, Andreas Thorsheim, på seminaret ”Smarte bygg og eiendom med solenergi” som ble arrangert av Solenergiklyngen den 15. desember.

Polakkene lar alt som er under 50 kW peak, gå rett ut på nettet uten nettsøknad. Anlegg som blir bestilt i dag vil vi kunne levere på cirka 14 dager, sa Thorsheim. – Dette viser at det er mulig å bygge ut solkraft veldig fort.

– Polakkene har en stor motivasjon for å komme seg bort fra avhengigheten av importert gass. Derfor tar de de samme grepene på vindkraftkonsesjoner i Østersjøen, vindkraft på land, solkraft på næringsbygg og offentlige bygg og på markmonterte solcelleanlegg, sa Thorsheim.

– Dette er et eksempel på hvor fort det kan gå. Og det er ingenting polakkene gjør som ikke andre land kan gjøre. IEA hadde ved inngangen til året 2022 et estimat på at ny global elektrisitetsproduksjon fra vind, sol og vannkraft ville summere seg til 300 GW. Status på slutten av 2022 er at 300 GW kommer fra sol alene, sa Thorsheim.

– Jeg tror ikke folk tar innover seg hvor heftig dette er. Nye analyser viser at det ved inngangen til 2023 er 600 GW i fabrikkapasitet på solcellemoduler. Det vil si at det er fabrikkapasitet nok til å skaffe produksjon på 2 x 2022 ved inngangen til 2023, sa Thorsheim.

Fire av fem kunder kjøper batteri

Thorsheim mener det kommer til å gå like raskt med batterier. – Otovo er til stede i 13 europeiske land. I Italia og Tyskland kjøper fire av fem kunder et batteri når de kjøper et solcelleanlegg. Prisen på batterier faller veldig raskt. Det er bra for samfunnet og bra for de som eier disse batteriene, sa han.

– Jeg tror at i året som kommer, vil sol, vind og vannkraft, supplert med batterier, dekke mer en hele veksten i den globale elektrisitetsproduksjonen, sa Thorsheim.

Putins krig kan gi et kraftunderskudd på 1 600 TWh

– Isolert sett kan Putins krigføring gi et kraftunderskudd på 1 600 TWh i Europa. Det er strømverdien av gassen som Russland i et normalår produserer, sa Thorsheim.

– Til sammenlikning så er dette ti ganger norsk elektrisitetsproduksjon, og to ganger Tysklands elektrisitetsforbruk. Det er skapt et stort hull i det europeiske kraftmarkedet.

Europeerne har vært veldig gode til å adressere dette problemet. – Gassforbruket i husholdningene og i industrien har gått kraftig ned. Noe av dette er permanente endringer, og noe av det er å holde magen inne i påvente av alternativer, eller bedre tider, sa Thorsheim.

– Dette er en forsmak på det vi egentlig trenger, nemlig det tidobbelte av det hullet som Putin har skapt, for å erstatte fossile brensler i den globale elektrisitetsproduksjonen, som er på 15 000 TWh. Og vi trenger 150 000 TWh for å erstatte det fossile energiforbruket totalt sett, sa Thorsheim.

Levetidsavtrykk på 35 gram CO2 per kWh

Når Otovo fordelte utslippene forbundet med panelene på produksjon, montasje og transport på alle kilowattimene de produserer, var levetidsavtrykket 35 gram CO2 per kWh i 2021. Dette gir en tilbakebetalingstid på 2,6 år. – Dette tallet kommer til å være høyere for Otovo i 2022, fordi vi har en litt annen profil på sourcingen av panelene, sa Thorsheim.

I regnestykket er det beregnet en levetid på 30 år for solcelleanleggene og en CO2-faktor på 401 gram CO2/kWh.

– Det vil være noen som kommer til å si at 35 gram CO2 per kWh ikke er et bra nok tall, fordi i noen områder vil alternativet være kraft som har lavere karbonavtrykk, sa Thorsheim.

Han mener dette er et argument som ligner på det at man kan ikke kjøre elektrisk bil fordi all kraften kommer fra et kullkraftverk. – Det er et statisk syn. Det kunne vært et rimelig argument for en tysk forbruker i 2015, men det er ikke et rimelig syn å ha hvis du er eier av et solcelleanlegg over lang tid. Du må se på hvordan dette ser ut over et langt tidsløp. På samme måte som elbiler vil gå på kraft som er ren, fordi vi lykkes med å elektrifisere, så vil også solcellene etter hvert bli lagd på fabrikker som vil gå på ren kraft, sa Thorsheim.

Lese hele saken i EnergiRapporten 4/2023. Du kan bestille abonnement her!