Dette melder Jysk Norge.

Jysk sparer på strøm og regulerer temperaturen på tvers av 3 200 butikker, 10 distribusjonssentere og 40 kontorer i 48 land hvor kjeden er til stede. Selskapet skal redusere strømforbruket der det er mulig, som å skru av enkelte lys i butikkene, slå av store logoskilt og regulere temperaturen.

Med det nye tiltaket forventer de å redusere energiforbruket med minst 25 prosent på butikkbelysning sammenlignet med dagens nivå.

Innfører nytt lyskonsept

Et nytt lyskonsept i butikkene er utarbeidet og skal etter planene implementeres i alle butikker i alle land senest fredag 25. november 2022. For Jysk Norge innebærer dette 105 butikker i hele landet.

Konseptet og utførelsen er testet i flere av kjedens butikker i Polen, Sverige, Danmark og Tsjekkia for å sikre at energitiltaket ikke går på bekostning av handleopplevelsen for kunder.

– Energibesparelse er både en gevinst for miljøet og for vår felles arbeidsplass, sier Martina Pohjanen i Jysk Norge.
– Energibesparelse er både en gevinst for miljøet og for vår felles arbeidsplass, sier Martina Pohjanen i Jysk Norge.

Butikker skal konkurrere med hverandre

For å støtte opp om arbeidet med å redusere energibruken har de gjennomført konkurranser på tvers av alle butikker.

Butikkene skal konkurrerer mot hverandre om å spare mest mulig energi på årsbasis sammenlignet med året før. Her er det fokus på å skru av lys når man forlater et rom og holde temperaturen nede der det lar seg gjøre.

– Vi ønsker å gjøre våre ansatte bevisst på energiforbruket, og samtidig motivere hverandre for å bli ennå mer sparsommelige. Vi tror at vi sammen kan finne fornuftige måter å spare strøm på, og det er særlig viktig i en tid med høye kostnader. Energibesparelse er både en gevinst for miljøet og for vår felles arbeidsplass, sier Martina Pohjanen, sjef i Jysk Norge.

Nye investeringstiltak

De nye tiltakene for besparelse av energi skal implementeres i kjedens nyeste butikk konsept. Alle butikker som blir oppgradert med det nyeste konseptet skal få sensorer og LED-lys.

Det vil også igangssettes sparetiltak rundt ventilasjonsanlegg i eksisterende butikker, og i nye butikker. I tillegg ser kjeden på muligheter for å investere i solcelleanlegg.

– Vi er bevisste på vårt ansvar som et stort internasjonalt selskap. Vi har sørget for at vår innsats for å spare energi implementeres på tvers av alle våre lokasjoner med klare retningslinjer for alle ansatte. Dessuten utforsker vi kontinuerlig nye måter for å spare energi, sier Jan Bøgh, konsernsjef i Jysk.