2020 var et vindfullt år i Norge med unntak av Sør-Vestlandet, der parkene opplevde fra under normalt til normalt med vind. Dette gjorde at vindparkene i Norge produserte mer enn de ville gjort i et normalår.

13 TWh vindkraft i et normalår

I 2020 ble det ferdig- stilt 15 nye vindparker og en reetablering på Hundhammerfjellet. Ytterligere en vindpark – Kjølberget – startet å produsere strøm, men var ikke ferdigstilt ved årsskiftet. Totalt er det ved årsskiftet 53 vindparker i Norge, inkludert de som er påbegynt. De består av 1 164 vindturbiner og vil i et normalår produsere 13 TWh kraft.

Ifølge tall fra NVE ble det i 2020 produsert 9,9 TWh vindkraft i Norge – 4,4 TWh mer enn i 2019. Økningen skyldes en kombinasjon av unormalt mye vind og flere vindparker som ble ferdigstilt i 2020.