Anlegget skal levere ferdig varme til svømmehall og bygdehus som er under oppføring, og til Vindafjordtunet. Det kan også bli aktuelt med fremtidig leveranse til Vats skole, melder Vindafjord kommune.

For mer informasjon, se:

https://www.mercell.com/nb-no/anbud/225276249/biovarmeanlegg-vats--kjoep-av-ferdig-varme-anbud.aspx#wantToDownload