Dette melder Svenska Bioenergi-föreningen (Svebio) i en pressemelding.

– Vi gjorde et viktig veivalg for femten år siden, da vi stoppet utbyggingen av gassnettet. Vi fortsatte isteden utbygging av biobasert varme- og elproduksjon. Det gir oss i dag en bedre forsyningstrygghet og lavere kostnader for energiimport når prisene stiger for fossile brensler, sier Gustav Melin, adm.dir. i Svebio.

Swebio-andel-av-euroepiske-lands-energiforbruk.jpg

Andelen fossile brensler har minsket med noen prosent siden 2019, men andelen fossil gass ligger uforandret omkring 25 prosent, mens kullavhengigheten har minsket. Kilde: Svebio, basert på data fra Eurostat og Bioenergy Europe

Den fossile gassen står for omkring 25 prosent av energiforbruket i EU, og nær halvparten av denne gassen kommer fra Russland. Avhengigheten av gass, og særlig russisk gass, har økt de seneste årene. I Sverige utgjør gass bare to prosent av energiforbruket.

I mange europeiske land står fossil gass for en stor del av varmeforsyningen. I Sverige brukes i dag nesten ikke noen fossile brensler til varme, verken i eneboliger eller i varme- og kraftvarmeverk.

– Gjennom vår høye CO2-skatt har vi også erstattet nesten alt oljeforbruk til oppvarming i eneboliger og i fjernvarmeverk. Det finnes cirka 550 varme- og kraftvarmeverk i Sverige som bruker biobrensler eller bioavfall. Dette gjør at vi står veldig sterkt rustet i en energikrise. Biobrensler er for det meste innenlandske og billige sammenlignet med dagens pris på olje og gass, sier Gustav Melin.

Mest fornybar energi i Europa

Andelen fornybar energi er i Sverige på 60,1 prosent. Mer enn halvparten er bioenergi som står for 38 prosent. For EU som helhet, er tilsvarende tall 22 prosent respektive 13 prosent. Sverige har også den i særklasse høyeste andel fornybar energi i transportsektoren, cirka 23 prosent. På grunn av den høye andelen av fornybar energi har Sverige de laveste utslippene per person i EU.

Swebio-andel-fossil-energi-i-europa.jpg

De fleste landene i EU er fortsatt veldig avhengige av fossile brensler for sin energiforsyning. Diagrammet viser fossilavhengigheten i 2019, det siste året det finnes komplett statistikk fra Eurostat, EUs statistikkmyndighet. Kilde: Swebio, basert på data fra Eurostat og Bioenergy Europe

 

– Vi kan gjøre oss ytterligere uavhengig av import av fossile brensler og minske klimapåvirkningen gjennom å gjøre samme omstilling i transportsektoren som vi har gjort i varmesektoren, fra fossilt drivstoff til fornybart biodrivstoff. Et fortsatt raskt brenselsbytte, og økende innenlandsproduksjon av biodrivstoff er viktig for Sveriges forsyningstrygghet, sier Gustav Melin.