Nylig ble betong fra skolebygget lastet om bord på båt med kurs for Nederland, hvor den skal brukes som tilslag i ny betong og videre til veibygging. Det foreløpig ganske unike gjenvinningskonseptet er det selskapet Lindum som står bak, som siden 2018 har sendt over 100 000 tonn brukt betong til materialgjenvinning.

- Vi så at mye betong gikk rett til deponi og ønsket å gjøre noe med det, forteller salgssjef for forurenset grunn og industri i Lindum, Tormod Lundberg. Arbeidet med å finne bedre bruksområder startet, og det skulle vise seg at Nederland hadde behov for brukt betong til sin veibygging.

Vinn-vinn for alle parter og miljøet

- Å gjenvinne betongen til veibygging fremfor deponering er udiskuterbart en mye bedre ressursutnyttelse, sier Lundberg og utdyper: I tillegg til den miljømessige gevinsten frigjør vi også deponikapasitet som heller kan brukes til annet avfall som må deponeres.

At betongen eksporteres til gjenvinning er ingen fordyrende løsning for kunden, snarere tvert imot. For prosjektet med Teknikken er det Norsk Saneringsservice AS som er entreprenør, og som har valgt å benytte Lindum til å håndtere betongen videre.

- Vi benytter sjøtransport som gir det beste miljøregnskapet pr. tonn, sier logistikksjef i Lindum, Ole Johan Harbakk. 

Betongen fraktes til nærmeste kai fra rivestedet, hvor Lindum står klar med båt, maskiner og mannskap.

Dette er et utdrag av en sak som du i sin helhet  finner i EnergiRapporten nr. 7/2021. Du kan bestille abonnement på EnergiRapporten her!