Dette melder Solenergiklyngen på sine websider.

Norge er nær 100% fornybart med vannkraft, så hva betyr egentlig "Energiewende" for Norge? Hvilken rolle spiller Norge på veien mot et karbonnøytralt 2050? Hvor skal ny fornybar kraft i Norge komme fra i fremtiden?

Solenergi vil spille en sentral rolle i fremtidens energisystem i Norge, men dagens rammebetingelser, marked og teknologi er tilpasset et energisystem basert på vannkraft. Vi trenger å bygge et energisystem der fordelene ved de ulike, fornybare energiteknologiene spiller på samme lag, skriver Solenergiklyngen.

Det er mange som er klare til å produsere solstrøm i Norge, både fra solparker og fra private boliger, næringsbygg og borettslag. Behovet for ren energi og potensial innen sysselsetting og verdiskaping er enormt, samtidig er det reguleringer som gjør at utviklingen går for sakte.  På Solenergikonferansen blir status og løsninger presentert.

Praktisk informasjon:
Sted: Ingeniørenes hus, Oslo
Tid: 7. desember 08:30 – 16:00
Arrangører: Solenergiklyngen og SUSOLTECH

Se program og meld deg på her!